ES enerģētikas (ne)atkarība: fakti un skaitļi  

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Savienība (ES) importē vairāk kā pusi no patērētajiem energoresursiem, kas to lielā mērā padara atkarīgu no ārējiem energoresursu piegādātājiem, piemēram Krievijas. Lai risinātu šo problēmu, Eiropas Komisija (EK) ir izstrādājusi plānu enerģētikas atkarības mazināšanai un vienota Eiropas enerģētikas tirgus radīšanai. Uzzini galvenos faktus un skaitļus par ES enerģijas importu.

ES importē 53 % no patērētajiem energoresursiem, tajā skaitā 90 % patērētās jēlnaftas, 66 % dabasgāzes un 42 % cietā kurināmā. 2013. gadā ārējo energoresursu iegādei tika iztērēti aptuveni 400 miljardi eiro, kas sastāda vairāk kā piekto daļu no kopējā ES importa.


ES ir lielā mērā atkarīga no Krievijas energoresursiem. No Krievijas tiek importēta trešdaļa patērētās naftas, 39 % gāzes un 29 % cietā kurināmā. Sešas ES valstis ir pilnībā atkarīgas no Krievijas naftas, jo tā ir vienīgais naftas importētājs šajās valstīs.


Lai samazinātu enerģētikas atkarību, ES meklē veidus, kā dažādot enerģijas avotus un piegādātājus, samazināt enerģijas patēriņu, uzlabot enerģijas ražošanu un sadarbību valstu starpā, kā arī investē atjaunojamos energoresursos.


Šie un citi pasākumi ir izklāstīti Eiropas enerģētiskās drošības stratēģijā, ko Komisija prezentēja 2015. gada februārī.