ES gāzes imports: jaunus noteikumus piemēros cauruļvadiem no trešām valstīm 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Dabasgāzes cauruļvadi Eiropā, ieskaitot ‘’Nord Stream 2’’, Baltijas jūrā ieguldīts savienojums.  

Uzziniet, no kādiem avotiem Eiropa iegūst gāzi un kādas izmaiņas jaunie ES noteikumi ieviesīs attiecībā uz cauruļvadiem, piemēram, Nord Stream 2.

4. aprīlī EP deputāti apstiprināja ES gāzes tirgus noteikumu attiecināšanu uz cauruļvadiem, kas nāk no valstīm ārpus ES, tostarp Nord Stream 2, 1200 km garš cauruļvads, kas pašlaik tiek izbūvēts Baltijas jūrā, savienojot Krieviju un Vāciju.

To importa cauruļvadu daļām, kas atrodas dalībvalstu teritorijā (ieskaitot teritoriālos ūdeņus), būs jāatbilst prasībām, kas pašlaik attiecas uz ES iekšējiem cauruļvadiem.

Noteikumi paredz gāzes piegādes un ražošanas nodalīšanu no sadales un pārvades infrastruktūras, ļaujot citiem operatoriem piekļūt cauruļvadu jaudai, norādot, ka ir neieciešams nodrošināt pārredzamu tranzīta tarifu regulējumu.

Dalībvalstīm būs iespēja piemērot atkāpi no jaunajiem noteikumiem ar nosacījumu, ka to apstiprina Eiropas Komisija.

"Pārāk bieži gāzes piegāde ir tikusi izmantota kā politisks ierocis. Mēs nevaram "atbruņot’’ citu cilvēku negodīgus nolūkus, bet mēs varam paši ‘’apbruņoties’’ ar skaidru juridisko regulējumu, nodrošinot esošo tiesību aktu vienādu piemērošanu.Tieši to arī nodrošina grozītā direktīva un ir Enerģētikas savienības mērķis,” sacīja Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) priekšsēdētājs Jerzy Buzek (ETP, Polija).


Gāzes patēriņš un imports


  • ¼ no ES enerģijas patēriņa veido dabasgāze;
  • Gāze tiek izmantota galvenokārt mājokļu apsildīšanai un elektroenerģijas ražošanai;
  • ES importē vairāk nekā 70% no patērētās dabasgāzes; paredzams, ka šis apjoms pieaugs;
  • Daudzas ES valstis lielā mērā ir atkarīgas no gāzes importa.

Galvenie piegādātāji un maršruti

Saskaņā ar 2018. gada trešā ceturkšņa datiem, ES dabasgāzi importē pa cauruļvadiem no Krievijas (47%), Norvēģijas (47%), Alžīrijas un Lībijas (8,6% kopā). 89% dabasgāzes tiek importēts pa cauruļvadiem, pārējais apjoms - ar kuģiem kā SDG.

Galvenais Krievijas gāzes piegādes maršruts Eiropai līdz šim bija cauruļvads cauri Ukrainai (Cauruļvadi ‘’Brotherhood’’ un ‘’Balkānu maršruts’’), kas nodrošināja gandrīz pusi no kopējā importa apjoma no Krievijas. Tam sekoja Baltkrievija (Jamalas-Eiropas cauruļvads), kas nodrošina aptuveni 20% no Eiropai piegādātās dabasgāzes, un ‘’Nord Stream 1’’ cauruļvads, kas nodrošina aptuveni 30% no kopējā apjoma.