Koronavīruss: ES valstis saņems palīdzību no Solidaritātes fonda 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlaments ir gatavs virzīt ES līdzekļus koronavīrusa pandēmijas skartajiem © Halfpoint/Adobe Stock.  

Eiropas Parlaments mobilizē papildu līdzekļus, lai palīdzētu ES valstīm un reģioniem, kurus smagi skārusi Covid-19 pandēmija.

Eiropas Parlaments 26. marta plenārsēdē apstiprināja Eiropas Komisijas priekšlikumu, ar ko paplašina ES Solidaritātes fonda darbības jomu, iekļaujot ārkārtas stāvokļus sabiedrības veselības jomā. Lēmums ļaus dalībvalstīm pieteikties finansiālai palīdzībai no ES Solidaritātes fonda Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai. Priekšlikums bija daļa no ES pasākumu kopuma, kuru mērķis ir mobilizēt visus esošos budžeta resursus, lai palīdzētu ES valstīm pārvarēt pandēmijas sekas.


Komisija ierosināja paplašināt Solidaritātes fonda darbības jomu, kura sākotnēji attiecās uz dabas ārkārtas situācijām, papildinot to ar liela mēroga ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā.


Smagāk skartajām dalībvalstīm 2020. gadā būs pieejami finansiālie līdzekļi līdz pat 800 miljoniem eiro. Par atbalsta piešķiršanu tiks lemts katrā gadījumā atsevišķi.

ES solidaritāte


Eiropas Savienības Solidaritātes fonds tika izveidots pēc plašiem plūdiem, ko Centrāleiropas valstis piedzīvoja 2002. gadā. Fonda galvenais mērķis ir sniegt finansiālu palīdzību ES dalībvalstīm, kas saskaras ar lielām dabas katastrofām. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem ar fonda starpniecību varēja atbalstīt dalībvalstu seku likvidācijas procesu pēc dabas katastrofām, ko izraisījuši plūdi, mežu ugunsgrēki, zemestrīces, vētras un sausums. Ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā, piemēram, Covid-19 krīze, netika ietvertas fonda darbības jomā.


Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem katastrofas izraisīto avāriju seku likvidācija un atjaunošanas darbu veikšana, piemēram, infrastruktūras un iekārtu atjaunošana darba kārtībā, katastrofas skarto zonu sakopšana un cilvēku pagaidu izmitināšana, atbilst kritērijiem, lai pieteikties ES solidaritātes fonda finansējumam. Noteikumi tiks paplašināti, tajos ietverot iespēju sniegt finansiālu palīdzību liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācijas skartajiem iedzīvotājiem un pasākumus infekcijas slimību tālākas izplatības ierobežošanai.