Atbalsts ES kultūras nozarei, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Līdz ar ieviestajiem pasākumiem koronavīrusa izplatības novēršanai, tika aizliegti publiskie pasākumi un pulcēšanās. Covid-19 krīzes rezultātā zaudējumus piedzīvo arī radošā industrija.

17. aprīlī pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments norādīja uz radošās nozares specifiku un grūtībām, ar kurām nākas saskarties māksliniekiem, aicinot ES un dalībvalstis atbalstīt kultūras un radošās nozares.

Pandēmija ir skārusi visas dzīves jomas, un daudzas ekonomikas nozares ir nonākušas grūtībās. Kultūras un radošās nozares dalībvalstīs ir īpaši smagi cietušas no Covid-19 radītajām sekām pasākumu norises vietu slēgšanas un pēkšņas biļešu pārdošanas pārtraukšanas dēļ. Izrādes visā Eiropā ir atceltas, festivāli, konferences un izstādes ir atliktas, kinoteātri, teātri un muzeji ir slēgti, televīzijas un filmu veidošana ir apturēta, tāpēc mākslinieki nevar pelnīt iztiku.

Daudzas dalībvalstis jau ir ieviesušas pasākumus, kas īpaši paredzēti kultūras nozares darbinieku atbalstam. Eiropas kultūras ministri 2020. gada 8. aprīļa sanāksmē apsprieda pasākumus kultūras un radošo nozaru atbalstam Covid-19 krīzes laikā.


ES pastiprina pasākumus darba vietu saglabāšanai, taču kultūras nozares specifika apgrūtina tās darbinieku iespējas pieteikties atbalsta saņemšanai – ir liels skaits mazo uzņēmumu un labdarības organizāciju, ārštata darbinieku un pašnodarbināto, kuriem tagad ir mazs sociālā nodrošinājuma sistēmas atbalsts vai tāda nav vispār. Tāpēc EP Kultūras komiteja (CULT) aicina ES paredzēt īpašu atbalstu, kas palīdzētu radošajām nozarēm pārvarēt krīzi.


EP deputāti Iekšējā tirgus komisāram Tjerī Bretonam un Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisārei Marijai Gabrielai nosūtīja vēstuli, kurā aicina Eiropas Komisiju:


  • Nodrošināt aizsardzību māksliniekiem, kuriem varētu būt ierobežotas iespējas pieteikties valsts shēmu atbalstam, izmantojot programmu “Radošā Eiropa” (Creative Europe);
  • Nodrošināt, ka ES līdzekļi tiek novirzīti nozares atbalstam, palielinot finansējumu programmai “Radošā Eiropa”;
  • Izveidot speciālu finanšu instrumentu Eiropas Investīciju fonda ietvaros, lai novirzītu līdzekļus nozares atbalstam.EP Kultūras komitejas priekšsēdētāja Sabīne Verheiena (ETP, Vācija) norādīja, ka ES līmenī būtu jāveic vairāk pasākumu, lai sniegtu piemērotu atbalstu kultūras nozares darbiniekiem līdz brīdim, kad situācija būs normalizējusies.

EP Kultūras komitejas (CULT) sanāksmē 4. maijā deputāti ar eirokomisāriem Mariju Gabrielu un Tjerī Bretonu apsprieda pasākumus, kas tiek īstenoti kultūras nozares atbalstam.


Diskusijā ar EP deputātiem komisāri informēja, ka kopējā ES ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros tiek gatavots ES atbalsta pasākumu kopums, lai palīdzētu ES kultūras un radošajām nozarēm pārvarēt krīzi. Papildus maksimālajam elastīgumam pašreizējo struktūrfondu noteikumu piemērošanā un programmu īstenošanā, tiek apsvērta iespēja veikt arī tiešā atbalsta pasākumus.


Komisija arī atbalstīja jaunas platformas - “Creatives Unite” - izveidi, nodrošinot kultūras un radošo sektoru pārstāvjiem kopīgu telpu informācijas un paraugprakses apmaiņai, lai palīdzētu cīņā pret koronavīrusa pandēmiju.