Kādi ieguvumi no ekonomikas globalizācijas Eiropā: svarīgākie fakti 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Lielāks eksports, vairāk darbavietu un jaunas iespējas MVU. Labumu no globalizācijas Eiropas Savienībā gūst gan pilsoņi, gan ekonomika. Svarīgākais par ieguvumiem - mūsu rakstā.

Globalizācija: ko ES dara, lai tā nestu labumu. ©AP Images/Eiropas Savienība-EP.  

Globalizācija sniedz iespējas un ieguvumus, gan veido izaicinājumus. ES strādā, lai maksimāli izmantotu tās sniegtās iespējas un mazinātu tās iespējamo negatīvo ietekmi.


Eiropas uzņēmumiem tirdzniecības apjoma pieaugums

Eiropas tirdzniecības režīms un daudzie tirdzniecības partneri, ar kuriem ES noslēgusi tirdzniecības nolīgumus vai piedalās sarunās par to noslēgšanu, padara ES par pievilcīgu vietu reģionu sadarbībai un uzņēmējdarbībai. ES ir lielākais tirdzniecības partneris 80 valstīm.

Kā rezultātā, ES ir viens no lielākajiem starptautiskās tirdzniecības spēlētājiem: līdzās ASV un Ķīnai, ES eksports veido vairāk nekā 15% no kopējā pasaules eksporta apjoma. Vairāk nekā 80% no Eiropas eksportētājiem ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU).

ES tirdzniecības un pakalpojumu eksports pieauga no aptuveni 1160 miljardiem eiro 2000. gadā līdz 2900 miljardiem eiro 2018. gadā. 2017. gadā eksports uz Dienvidkoreju palielinājās par vairāk nekā 12%, uz Kolumbiju par vairāk nekā 10%, ES eksports uz Kanādu pieauga par 7%.

Ekonomikas globalizācija Eiropas Savienībā: ietekme uz darba vietu skaitu.  

Darba iespējas

Globalizācija sniedz arī papildu darba iespējas. 2017. gadā ES eksports nodrošināja vairāk nekā 36 miljonus darbavietu (1 no 7). Eiropas Savienībā katrs ES eksporta radītais miljards vidēji nodrošina apmēram 13 000 darbavietu.

Piemēram, Latvijā 2018. gadā eksports uz valstīm ārpus ES nodrošināja 157 000 darbavietu. Vēl 33 000 Latvijas iedzīvotāju ir nodarbināti darbos, kas ir saistīti ar eksportu, ko veic citas ES dalībvalstis uz valstīm ārpus ES. Tas nozīmē, ka 21% no kopējā darba vietu skaita valstī ir tieši atkarīgs no ES eksporta.

Ar eksportu saistītās darbavietas lielākoties ir labi apmaksātas. Vidēji šīs darba vietas tiek apmaksātas par 12% augstāk nekā citi darbi.


Priekšrocības patērētājiem

Gūstot tiešo labumu no importa, patērētāji bauda globalizācijas un tirdzniecības sniegtās priekšrocības. Tirdzniecības nolīgumi nodrošina zemākas nodokļu likmes, kas jāmaksā importētājiem. Kopā ar pieaugošo konkurenci, tas nozīmē zemākas cenas pakalpojumiem un precēm (apģērbam, viedtālruņiem, televizoriem, datoru programmatūrai, automašīnām u.c.).

Patērētāji gūst plašākas izvēles iespējas, jo palielinās tirgū pieejamo produktu un pakalpojumu daudzveidība.

Zemākas cenas un lielāka izvēle nesušas ES patērētājiem aptuveni 24 miljardus eiro gadā jeb 600 eiro pelņu gadā katram patērētājam.

Pieaug labklājības un komforta līmenis, kā arī uzlabojas dzīves līmenis.


ES iekšējā tirgus funcionēšanas priekšrocības

ES iekšienē Vienotā tirgus mērķis ir novērst šķēršļus tirdzniecībai starp ES valstīm.

Eiropas Vienotais tirgus ir lielākā ekonomiskā zona pasaulē, kurā nav šķēršļu Eiropas Savienības pilsoņu, preču un kapitāla brīvai kustībai. Joma aptver vairāk nekā 500 miljonus iedzīvotāju, kuru iekšzemes kopprodukts sastāda aptuveni 13 triljonus eiro.

Tiek lēsts, ka Vienotais tirgus ir izveidojis aptuveni 2,8 miljonus jaunu darba vietu.