Kā Covid-19 pandēmija ietekmē sievietes (infografikas)  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Aplūko infografikas, kurās attēlots, kā pandēmijas dēļ ir pieaugusi dzimumu nevienlīdzība ES.

Ir pagājis gads kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma. Pandēmijas izraisītās sociālās un ekonomiskās pārmaiņas var radīt ilgtermiņa ietekmi uz dzimumu līdztiesību, apdraudot šajā jomā gūto līdzšinējo progresu un, iespējams, vēl 47 miljoniem sieviešu un meiteņu visā pasaulē liekot nonākt zem nabadzības sliekšņa.

Pagājušajā gadā tika atzīmēta ANO Pekinas deklarācijas pieņemšanas 25. gadadiena. Deklarācijas mērķis bija uzlabot sieviešu stāvokli visā pasaulē, tomēr dzimumu līdztiesības jomā joprojām ir ļoti daudz darāmā. Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2020. gada indeksu (2018. gada dati) Eiropas Savienība dzimumu līdztiesības novērtējumā ieguvusi 67,9 % un tai būs vajadzīgi vēl vismaz 60 gadi līdz pilnīgas līdztiesības sasniegšanai, ja progresa temps paliks nemainīgs.


Uzzini, kā Eiropas Parlaments cīnās par dzimumu līdztiesību.


Frontes pirmajās līnijās cīņā pret Covid-19 galvenokārt sievietes

Eiropas Savienībā no 49 miljoniem aprūpes jomā strādājošo — kas pakļauti vislielākajam inficēšanās riskam — aptuveni 76 % ir sievietes.

Vislielākā šāda dzimumu nelīdzsvarotība Eiropas Savienībā ir Latvijā — 88 % no veselības aprūpes nozares darbaspēka ir sievietes (salīdzinājumā ar 53 % Maltā).

Turklāt ievērojami vairāk sieviešu nekā vīriešu strādā pamatpakalpojumu nozarē, sākot ar mazumtirdzniecības un beidzot ar bērnu aprūpes vietām, kas pandēmijas laikā turpināja darboties. Eiropas Savienībā 82 % no visiem veikalu kasieriem ir sievietes, un arī 95 % no strādājošajiem, kas tīra mājokļus un sniedz aprūpes pakalpojumus mājsaimniecībās, ir sievietes.

Infografika, kurā attēlots, ka ES aprūpes un mazumtirdzniecības nozarē lielākā daļa nodarbināto ir sievietes  

Lielāka nedrošība par darbu tieši sievietēm

Sievietes ir pārstāvētas lielākā skaitā arī pakalpojumu nozarē. 84 % šajā jomā strādājošo 15–64 gadu vecumā ir sievietes. Diemžēl pakalpojumu nozari pandēmija skārusi īpaši smagi — tajā nodarbinātie cilvēki bieži zaudē darbu. Pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir arī skāruši “sievišķīgos” ekonomikas sektorus, piemēram, bērnudārzu audzinātāju, sekretāru un mājsaimniecībās strādājošo darbu.


Vairāk nekā 30 % sieviešu ES strādā nepilnu darba laiku un aizņem lielu daļu darbvietu neoficiālajā ekonomikā, kurā nemēdz būt tik labi nodrošinātas darba tiesības, veselības aizsardzība un citas priekšrocības. Sievietes arī biežāk ņem pārtraukumu no darba, lai rūpētos par bērniem un tuviniekiem, un mājsēdes un pārvietošanās ierobežojumu laikā bieži ir apvienojušas tāldarbu ar bērnu aprūpi.

Uzzini vairāk par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām ES un par to, ko Eiropas Parlaments dara, lai šīs atšķirības novērstu.

Infografika, kurā attēlots, ka koronavīrusa pandēmijas dēļ sievietes saskaras ar lielāku darbvietas nedrošību un bezdarba risku  

Pieaug vardarbība pret sievietēm

Eiropas Savienībā no vardarbības ģimenē ik nedēļu dzīvību zaudē aptuveni 50 sieviešu, un mājsēdes un pārvietošanās ierobežojumu laikā šis skaitlis ir pieaudzis. Pandēmijas laikā ieviestie ierobežojumi ir arī apgrūtinājuši cietušo iespējas saņemt palīdzību.


Tajā pašā laikā interneta plašākas izmantošanas dēļ pandēmijas laikā ir pieaugusi ar dzimumu saistīta vardarbība tiešsaistē un seksuāla vardarbība tiešsaistē pret bērniem un jo īpaši meitenēm.


Dažas ES valstis pandēmijas laikā ir ieviesušas papildu pasākumus, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību.


Kas notiek Parlamentā


Šogad Eiropas Parlaments Starptautisko sieviešu dienu atzīmēs plenārsesijas laikā 8. martā, savukārt Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM) šo dienu atzīmē, 4. martā rīkojot pasākumu “Mēs esam stipras: sievietes vadošajā lomā cīņā pret Covid-19”.