Ž.Parņo par Parīzes klimata konferenci: "Mērķis ir ne tikai dialogs, bet arī lēmumu pieņemšana" 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Žils Parņo (S&D, Francija)  

Temperatūras celšanās, kūstoši ledāji, bieži sausuma un lietus periodi ir liecinieki tam, ka klimata pārmaiņas ir realitāte. Decembrī Parīzē notiks ANO klimata samits, kura mērķis ir noslēgt jaunu globālu vienošanos klimata jomā. Trešdien, 23. septembrī, EP Vides komiteja pieņēma ziņojumu, kurā izklāstīti Parlamenta mērķi attiecībā uz klimata vienošanos. Pēc balsojuma par ziņojumu atbildīgais EP deputāts Žils Parņo (S&D, Francija) atbildēja uz mūsu jautājumiem.

Jūsu ziņojumā norādīts, ka Parlaments vēlas līdz 2030. gadam par 40 % (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni) samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. Kā jūs domājat pārliecināt Ķīnu, ASV un Eiropas Savienības valstis pieņemt šo ambiciozo mērķi?

Būs nepieciešams vest sarunas. Vides komiteja šorīt pieņēma manu ziņojumu un Parlaments par to balsos 14. oktobra plenārsesijā. Tas prezentēs Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju.


Parlaments būs pārstāvēts Parīzes klimata konferencē. Kad tiks pieņemta mūsu nostāja, kas ir ambicioza un drosmīgāka, nekā, piemēram, Ķīnas nostāja, mūsu mērķis būs pārliecināt valstis, kas piedalīsies samitā, ka tā mērķis ir ne tikai dialogs, bet arī lēmumu pieņemšana.


Ziņojumā aicināts piesaistīt papildu finansējumu siltumnīcefekta gāzu samazināšanai un cīņai pret klimata pārmaiņu radītajām sekām. Kur iegūt naudu šiem pasākumiem?

Lai Zaļā klimata fondā katru gadu iemaksātu 100 miljardus dolāru, nepieciešama ticama finanšu pakete. Tas ļaus palīdzēt jaunattīstības valstīm, kurām nav līdzekļu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām.


Valstu iemaksas palīdzēs uzturēt šo fondu. Ziņojumā iekļauti vairāki priekšlikumi par inovatīviem ieņēmumu gūšanas veidiem, piemēram, saistībā ar jauniem enerģijas avotiem. Šī finanšu pakete būs Parīzes vienošanās stūrakmens. Ja mums neizdosies panākt vienošanos par šo fondu, es uzskatu, ka tā būs daļēja izgāšanās.


Kādu lomu klimata sarunās spēlē Eiropas Parlaments?

Šī ir gadsimta cīņa un tāpēc mēs uzskatām, ka Parlamentam jānodrošina izteikto priekšlikumu veiksmīga pieņemšana. Ja nekas netiks darīts, pasaules temperatūra paaugstināsies par vairāk nekā 2 grādiem, mēs biežāk piedzīvosim dabas katastrofas un pārtikas krīzes, kas saskaņā ar ekspertu aplēsēm, 200 miljonus cilvēku padarīs par klimata bēgļiem.


Nākamie soļie


Visa Parlamenta balsojums 14. oktobra plenārsesijā.

Vides komitejas izvirzītie klimata mērķi 
  • Siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana par 40 % līdz 2030. gadam (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni) 
  • No kopējās patērētās enerģijas 30 % jānāk no atjaunojamiem energoresursiem  
  • Kopējā enerģijas patēriņa samazināšana par 40 %