La Via par klimata samitu: “Mēs panācām ambiciozu vienošanos”  

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

EP deputats Džovanni La Via (EPP, Itālija)  

Pagājušajā nedēļā Parīzes klimata samitā COP21 piedalījās arī 15 Eiropas Parlamenta deputātu delegācija, kura aizstāvēja Parlamenta pieņemto pozīciju globālajās klimata sarunās. Sestdien 196 līgumslēdzējpuses panāca vēsturisku vienošanos par pasākumiem klimata pārmaiņu ierobežošanai. EP delegācijas vadītājs Džovanni La Via (EPP, Itālija) intervijā stāsta par Parlamenta lomu sarunās un darbu, kas sekos pēc vienošanas.

Kāda bija Parlamenta delegācijas loma klimata sarunās?

Mēs tikāmies ar jaunattīstības un attīstīto valstu pārstāvjiem, iezemiešiem, nevalstiskajam organizācijām un citām sarunās iesaistītajām pusēm. Mēs uzklausījām viņu viedokli par potenciālo vienošanos un sarunu gaitā atbalstījām citas Eiropas iestādes.


Jūs esat piedalījies vairākos klimata samitos. Kā šis atšķīrās no pārējiem?

Šis klimata samits bija atšķirīgs vairāku iemeslu dēļ, taču pats svarīgākais ir tas, ka mums izdevies panākt ambiciozu vienošanos. Iepriekšējos klimata samitos mēs vairākkārt apspriedām klimata pārmaiņu mazināšanu, valstu spēju pielāgoties un finanšu jautājumus. Šoreiz mums izdevās ne tikai panākt ambiciozu vienošanos, bet arī pārrunāt visus jautājumus. Galīgā vienošanās būs noderīga nākamajām paaudzēm.


Kā šī vienošanās ietekmēs Parlamenta darbu?

Mēs esam gatavi strādāt pie jauniem likumdošanas aktiem, kas ir saskaņā ar panākto vienošanos. Mums jādara viss iespējamais, lai sasniegtu Eiropas Savienībai noteiktos mērķus. Mēs esam gatavi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un pieņemt likumdošanas aktus attiecībā uz šo jomu. Jāpalielina mūsu energoefektivitāte un jāstrādā pie atjaunojamiem energoresursiem. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas jāapriež Eiropas Parlamentā, ir, kā panākt, ka 30% saražotās enerģijas nāk no atjaunojamiem energoresursiem.


Kādi ir nākamie soļi?

Tagad sāksies garš process. Nākamgad visiem klimta samita dalībniekiem jāsniedz atbildes. Šajā periodā mums ar ES valstīm Padomē kā arī Eiropas Parlamentā jāapspriež sarunu iznākums.


Eiropas Parlamentam oficiāli jāapstiprina panāktā vienošanas un es ceru, ka to atbalstīs vairākums deputātu. Vienošanās satur galvenos Eiropas Parlamenta ziņojumā iekļautos ierosinājumus un tā nosaka skaidras klimata politikas vadlīnijas nākamajam gadsimtam.