ES un vide: 67% ES iedzīvotāju vēlas aktīvāku rīcību 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eirobarometrs: Vide ©AP Images/ European Union-EP  

Vides aizsardzība Eiropas iedzīvotājiem dziļi rūp. Saskaņā ar Eirobarometra aptauju, divas trešdaļas ES iedzīvotāju vēlētos stingrāku ES rīcību vides aizsardzības jomā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, ko ES jau dara un plāno darīt, lai aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un cīnītos pret klimata pārmaiņām.

67% ES iedzīvotāju pauž atbalstu palielināt ES rīcību vides aizsardzībai, savukārt 21% uzskata, ka izmaiņas nav nepieciešamas. Vairāk nekā puse (52%) uzskata, ka pašreizējā ES rīcība ir nepietiekoša, bet 37% -  ka pietiekoša.


ES politika vides aizsardzības jomā ir plaša, un ES ir pilnvarota rīkoties dažādās vides politikas jomās, piemēram, gaisa un ūdens piesārņojuma, atkritumu apsaimniekošanas un klimata pārmaiņu jomā.


Giovanni La Via (EPP, Itālija): “Kā redzams Eirobarometra aptaujā, mēs dalāmies savā satraukumā par vidi ar visiem ES iedzīvotājiem, un šī iemesla dēļ, esam apņēmušies strādāt pie jaunas politikas un priekšlikumiem, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un aizsargātu vidi. Pēc Parīzes, ar tās vēsturisko nozīmi, mums priekšā ir daudzi ambiciozi mērķi. Eiropas Savienībai ir bijusi izšķiroša ietekme uz šo vienošanos un tagad tā izstrādā rīcības politiku, lai vienošanos pārvērstu darbībā.”


Pašreizējā darbība un likumi


ES šobrīd īsteno Parīzes līgumu, uzlabojot arī ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS). ES mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 40% līdz 2030. gadam. ES tiesību akti veicina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām.


Natura 2000 ir lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē, kas aptver vairāk nekā 18% no ES sauszemes teritorijas un gandrīz 6% no jūras teritorijas.


Ieviesti arī ES tiesību akti, lai krasi samazinātu plastmasas maisiņu izmantošanu.


EP un Padome nesen panāca vienošanos gaisa kvalitātes tiesību aktos (plāni stingrākiem noteikumiem galveno piesārņojošo vielu emisiju ierobežošanai līdz 2030. gadam).


Parlaments ir izveidojis arī izmeklēšanas komiteju, lai izmeklētu skandālu ar viltotiem automašīnu emisiju mērījumiem.


EP deputāti nesen pieņēma jaunus noteikumus sadzīves tehnikas energoefektivitātes marķējumam, kas turpmāk būs vienkāršāk saprotams visiem iedzīvotājiem.


Kā prioritāte ir noteikts arī aprites ekonomikas plāns (uzlabot produktu dzīves ciklu, lai tos varētu pārstrādāt un izmantot atkārtoti). Deputāti strādā pie tiesību aktiem labākai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai.


Par aptauju

 

Aptauja tika veikta starp 27 969 cilvēkiem no visas ES, laikā no 9. aprīļa līdz 18. aprīlim. Tā tika izveidota, lai atspoguļotu ES iedzīvotāju domas.


Apskatiet mūsu infografiku, lai salīdzinātu aptaujas rezultātus dažādās politikas jomās, kā arī, lai redzētu katras dalībvalsts iedzīvotāju atbildes.