Siltumnīcefekta gāzu emisijas valstu un sektoru dalījumā (infografika) 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Lai noskaidrotu, kas pasaulē visnegatīvāk ietekmē atmosfēru, kā arī uzzinātu, kā tiek sadalītas siltumnīcefekta gāzu emisijas pa valstīm un nozarēm ES, aicinām ieskatīties mūsu infografikā.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas veicina klimata pārmaiņu paātrināšanos. Kas ir lielākie emitētāji? Kuras nozares rada visvairāk izmešu?

Pasaules gaisa piesārņojošās emisijas pēc piesārņojuma veida 2017. gadā.  

ES radīto siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzums gadā

Kā redzam infografikā, CO2 ir siltumnīcefekta gāze, kura visvairāk tiek izdalīta cilvēka darbības rezultātā. Citas siltumnīcefekta gāzes tiek izdalītas mazākos apjomos, taču tās absorbē siltumu daudz efektīvāk nekā CO2, un atsevišķos gadījumos to negatīvā ietekme ir tūkstošiem reižu jaudīgāka.


Uzzināt vairāk par ES mērķiem un veiktiem pasākumiem CO2 emisiju samazināšanā.


Siltumnīcefekta gāzu emisijas ES pa nozarēm 2017. gadā.  

Siltumnīcefekta gāzu emisijas pa sektoriem ES

Saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) piekto novērtējuma ziņojumu pastāv ļoti liela varbūtība, ka cilvēka darbība pēdējo 50 gadu laikā ir veicinājusi mūsu planētas sasilšanu. Darbības, kas stimulē sasilšanas procesu ir ogļu, naftas un gāzes dedzināšana, mežu izciršana un lauksaimniecība.

Iepriekš redzamajā diagrammā parādītas siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomi ES 2017. gadā dalījumā atbilstoši to veidošanās galvenajām nozarēm. Enerģētikas nozare ir atbildīga par 80,7% no kopējā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma 2017. gadā, aptuveni trešdaļa no kurām ir radījusi transporta nozare. Siltumnīcefekta gāzu emisijas, radītas lauksaimniecības nozarē, sastāda 8,72% no kopējā apjoma, rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana - 7,82%, atkritumu apsaimniekošana - 2,75%.


Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas katrā ES valstī 2017. gadā.  

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ES un pasaulē

Iepriekš norādītājā grafikā ir uzskaitītas ES valstis pēc saražotā kopējā siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoma 2017. gadā, un zemāk esošajā infografikā ir parādīti lielākie siltumnīcefekta gāzu piesārņotāji pasaulē 2015. gadā. ES ir trešā lielākā emitētāja aiz Ķīnas un Amerikas Savienotajām Valstīm, tai seko Indija un Krievija.

Siltumnīcefekta gāzes uzglabājas atmosfērā no dažiem gadiem līdz tūkstošiem gadu. Izmeši ietekmē visu pasauli, neatkarīgi no tā, kur tie tiek emitēti.

Top siltumnīcefekta gāzu ražotāji pasaulē 2015. gadā.  
Kas ir siltumnīcefekta gāzes? 
  • Siltumnīcefekta gāzes ir gāzes nokļūšana un atrašanās atmosfērā, kas darbojas līdzīgi siltumnīcas stiklam: tās absorbē saules enerģiju un siltumu, kas ir izstarots no Zemes virsmas, saglabā tos atmosfērā un neļauj tiem izkļūt kosmosā. 
  • Šis process ir galvenais iemesls siltumnīcas efektam, kas paaugstina Zemes temperatūru, nekā tā būtu saglabājusies bez cilvēka darbības, apdraudot dzīvību uz zemes. 
  • Daudzas siltumnīcefekta gāzes atmosfērā rodas arī dabiski, taču cilvēka darbības rezultātā veidojas papildu milzīgs emisiju apjoms, pastiprinot siltumnīcas efektu, kas veicina globālo sasilšanu.