Klimata pārmaiņas Eiropā: fakti un skaitļi 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Viena no svarīgākām Parlamenta darba kārtības prioritātēm ir klimata pārmaiņu problēmu novēršana ©AP Images/Eiropas Savienība 2018 - EP.  

Aicinām iepazīties ar svarīgākiem faktiem un statistiku klimata pārmaiņu jomā ES: reģionālā ietekme, lielākie emitētāji, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšana un citi jautājumi.

Klimata pārmaiņas ir globāls izaicinājums, bet kā tās ietekmē Eiropu? Aicinām ieskatīties svarīgākos faktos un skaitļos, pievēršot uzmanību problemātikas atsevišķiem aspektiem: cēloņi, sekas un tālākā attīstība.

ES lielākie siltumnīcefekta gāzu emisiju piesārņotāji

ES ir trešā lielākā emitētāja aiz Ķīnas un Amerikas Savienotajām Valstīm, tai seko Indija, Krievija un Japāna (2015. gada dati).

ES teritorijā seši galvenie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ražotāji bija 2017. gadā bija Vācija, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Polija un Spānija.

Enerģētikas nozare ir atbildīga par 80,7% no kopējā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma, kas bija saražots 2017. gadā. Enerģētikas jomai seko lauksaimniecības nozare ar 8,72% no kopējā SEG emisiju apjoma, rūpniecība (7,82%) un atkritumu apsaimniekošana (2,75%).


Aicinām ieskatītas mūsu infografikā, lai uzzinātu vairāk par siltumnīcefekta gāzu emisijām valstu un to veidošanās nozaru dalījumā.

ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšana

2008. gadā pieņemtajā klimata tiesību aktu kopumā Eiropas Savienība izvirzīja mērķi līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 20% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šajā laikā ir panākts ievērojams progress: 2015. gadā ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms samazinājās par 22% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

2014. gadā ES izvirzīja jaunu mērķi - līdz 2030. gadam samazināt radīto siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras aplēsēm prognozētie samazinājumi, kuri balstās uz ES 2017. gadā īstenoto pasākumu pārskatu, nesasniegs uzstādīto mērķi. Tiek lēsts, ka 2030. gadā radīto SEG emisiju apjoms samazināsies par aptuveni 30%, salīdzinot ar 1990. gadu.


Vairāk informācijas par ES paveikto virzībā uz CO2 emisiju samazināšanas mērķiem - mūsu infografikā.

Klimata pārmaiņu ietekme uz Eiropu

Klimata pārmaiņas jau šobrīd skar Eiropu dažādās formās, atkarībā no reģiona. Piemēram, klimata pārmainās var izraisīt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, mežu ugunsgrēkus, veicināt ražas apjoma samazināšanos un temperatūras paaugstināšanos. Klimata pārmaiņas ietekmē arī Eiropā iedzīvotāju veselību. Piemēram, karstuma viļņu dēļ cilvēki neiztur un var iet bojā.


Aicinām ieskatīties mūsu infografikā, lai uzzinātu, kā klimata pārmaiņas ietekmē dažādus Eiropas reģionus.