ES paveiktais virzībā uz CO2 emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu (infografika) 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

ES nākusi klājā ar vērienīgiem mērķiem līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu. Vairāk informācijas par ES progresu virzībā uz noteiktajiem mērķiem - mūsu infografikā.

Mērķiem 2020. gadam klimata jomā jābūt sasniegtiem

Vai Eiropai izdodas turēties pie iezīmētā kursa virzībā uz noteiktajiem mērķiem?  

ES mērķi 2020. gadam ir izklāstīti enerģētikas un klimata tiesību aktu kopumā, pieņemtajam 2008. gadā. Viens no tajā iekļautajiem mērķiem ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 20% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Līdz 2018. gadam siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms ES bija samazinājies par 23,2%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. ES tādējādi gūst labus panākumus, lai līdz 2020. gadam sasniegtu noteikto mērķi. Tomēr saskaņā ar dalībvalstu jaunākajām prognozēm, kas pamatojas uz esošajiem pasākumiem, emisiju samazinājums līdz 2030. gadam būs tikai par 30%. ES emisiju mērķis 2030. gadam, kas noteikts 2008. gadā, ir samazinājums par 40% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, un Eiropas Parlaments aicina izvirzīt augstāku emisiju mazināšanas mērķi - par 55% līdz 2030. gadam..

Eiropas Parlaments 2019. gada novembrī pasludināja ārkārtas stāvokli klimata jomā, aicinot Eiropas Komisiju nodrošināt, ka visi tiesību aktu un budžeta priekšlikumi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C un veikt darbības, lai ievērojami samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Atbildē uz EP aicinājumu, jaunā Eiropas Komisija ierosināja Eiropas zaļo kursu - ceļvedi, kā Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimata neitrālu kontinentu.

Progress vērojams enerģētikas un industriju nozarēs

Lai sasniegtu iezīmētos mērķus enerģētikas un industriju jomās 2020. gadam, ES veic pasākumus vairākos virzienos.

Viens no īstenotiem mēriem ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ieviešana, kas nosedz siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada enerģētikas un rūpniecības nozares un aviācijas sektors. Lidmašīnu rādītais emisiju apjoms sastāda aptuveni 40% no kopējā ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma.

Laika posmā starp 2005. un 2018. gadu izmešu apjoms, ko emitē elektrostacijas un rūpnīcas, iekļautas ETS sistēmā, nokritās par 29%. Tas ir ievērojami vairāk salīdzinājumā ar mērķi 2020. gadam - samazināt par 23%.


Dalībvalstu mērķi CO2 emisiju samazināšanai

Lai samazinātu CO2 izmešu apjomu, ko rada citas nozares (lauksaimniecība, ēkas, atkritumu apsaimniekošana, transports, izņemot aviāciju), ES dalībvalstis atbalstīja priekšlikumu par nacionālo mērķu noteikšanu CO2 emisiju samazināšanai katrā ES dalībvalstī Kopīgu centienu regulas ietvaros. Salīdzinot ar 2005. gadu, 2018. gadā izmešu apjoms nozarēs, ko nosedz valstu mērķi, samazinājās par 11%, apsteidzot mērķi 2020. gadam - 10% samazinājums.

Kādi mērķi ir noteikti ES dalībvalstīs?