Klimata pārmaiņu sekas Eiropā (infografika)  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Klimata pārmaiņas ietekmē Eiropā iedzīvotāju veselību, vidi un ekonomiku jau tagad. Vairāk informācijas par klimata pārmaiņu ietekmi - mūsu interaktīvajā kartē.

Novērojamas klimata pārmaiņas plaši ietekmējušas ekosistēmas, vairākus ekonomikas sektorus, cilvēku veselību un labsajūtu Eiropā.

Klimata pārmaiņas skar visus Eiropas reģionus, tomēr šī ietekme visur nav vienmērīga. Lielākā daļa klimata pārmaiņu, kuru ietekmi jūtam visā Eiropā, bijušas negatīvas, lai gan daži efekti tiek uzskatāmi par labvēlīgiem: samazinājies energoresursu izlietojums apkurei vai pozitīvi ietekmēta lauksaimniecība Ziemeļeiropā.

Skatieties mūsu karti, lai uzzinātu, kā klimata pārmaiņas ietekmē jūsu reģionu.

Klimata pārmaiņu ietekme.  

Par interaktīvo karti

Kartē redzamas notikušās un prognozējamās klimata pārmaiņas un to ietekme uz Eiropas Savienības galvenajiem bioģeogrāfiskajiem reģioniem. Dati iegūti no Eiropas Vides aģentūras 2016. gada ziņojuma Klimata pārmaiņas, ietekme un neaizsargātība Eiropā.

Lai uzzinātu vairāk par klimata pārmaiņu cēloņiem Eiropā, apskatieties mūsu infografiku par siltumnīcefekta gāzu emisijām ES valstīs un ekonomikas nozarēs.