Automašīnu radīto emisiju samazināšana: jaunie CO2 mērķi autotransportam īsumā  

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

©APimages/Eiropas Savienība - EP.  

Eiropas Parlaments 27. martā apstiprināja likumprojektu, kas paredz samazināt pieļaujamo CO2 emisiju koncentrāciju automašīnu izplūdes gāzēs.

Kāpēc nepieciešams rīkoties tagad

Vieglās un kravas automašīnās rada apmēram 15% no ES kopējā CO2 emisiju apjoma, kas izraisa klimata pārmaiņas, un transporta nozare ir vienīgais sektors, kur saražoto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms joprojām ir augstāks salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Stingrāku standartu ieviešana attiecībā uz CO2 emisijām autotransporta jomā palīdzēs sasniegt ES noteiktos mērķus iekšēji samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2030. gadam; turklāt, tas ļaus patērētājiem ietaupīt uz degvielas rēķiniem.Kāda situācija ir šobrīd

Jaunākie dati liecina, ka pēc noteiktas samazinājuma tendences pēdējo gadu laikā, pagājušajā gadā saražoto jauno automobiļu vidējais CO2 emisiju apjoms pieauga līdz 118,5g CO2/km. Saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, saražoto emisiju atļautais slieksnis, kuru jauns automobilis nedrīkst pārsniegt, ir 95g/km 2021. gadā.

Elektrisko automobiļu skaits strauji pieaug, taču tie joprojām veido mazāk nekā 1,5% no reģistrēto jauno automašīnu kopējā skaita.


Vairāk informācijas par automašīnu radīto CO2 emisiju apjomu - mūsu infografikā.

Uzstādītie mērķi

Eiropas Komisija nāca klājā ar priekšlikumu, kas paredz samazināt pieļaujamo CO2 koncentrāciju vieglo un kravas automobiļu izplūdes gāzēs. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, izvirzītais mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt saražoto CO2 emisiju apjomu par 30% salīdzinājumā ar 2021. gada līmeni. Attiecīgi, 2025. gada mērķis emisiju apjoma samazinājumam vajadzētu būt par 15% mazākam salīdzinājumā ar 2021. gada līmeni.

Abi likumdevēji, Eiropas Parlaments un ES Padomes atbildīgie ministri, panāca vienošanos par likumdošanas projektu, izvirzot vēl augstākus mērķus, nekā tie, ko sākotnēji piedāvāja Komisija. Saskaņā ar panākto vienošanos, jauno automašīnu radīto emisiju apjomam vajadzētu būt samazinātam par 37,5% līdz 2030. gadam, jauniem mikroautobusiem- par 31%. Eiropas Parlaments 2019. gada 27. martā apstiprināja jaunos noteikumus. 18. aprīlī deputāti apstiprināja priekšlikumu līdz 2030. gadam samazināt kravas automobiļu radīto CO2 emisiju apjomu par 30% salīdzinot ar 2019. gada emisiju līmeni.


Nākamie soļi

Tagad, kad par jaunajiem noteikumiem nobalsoja Eiropas Parlaments, tie vēl jāapstiprina ES Padomei. Noteikumi stāsies spēkā 20 dienas pēc to apstiprināšanas.