Parlaments atbalsta automašīnu CO2 izmešu ierobežošanu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • 37,5% CO2 izmešu samazinājums līdz 2030. gadam jaunām vieglajām automašīnām un mikroautobusiem; 
  • pasākumi, lai mazinātu pārejas uz mazoglekļa ekonomiku sociālās sekas; 
  • pilna aprites cikla emisiju novērtējums. 
Auotransports rada apmēram 20% ES siltumnīcefekta emisiju - ©AP Images/Eiropas Savienība-EP  

Deputāti trešdien apstiprināja vienošanos ar ES valstu ministriem, kas paredz līdz 2030. gadam samazināt vieglo automašīnu un mikroautobusu siltumnīcefekta gāzu izmešus.

Vienošanās paredz līdz 2030. gadam par 37,5% samazināt jauno automašīnu izmešus. Eiropas Komisija bija ierosinājusi 30% samazinājum. Noteikumi arī paredz līdz 2030. gadam par 31% samazināt mikroautobusu radītos CO2 izmešus.

“Parlaments sarunās stingri iestājās par priekšlikuma būtības saglabāšanu, lai tas sniegtu patiesus ieguvumus veselības jomā un inovāciju attīstībā. Mēs mērķi sasniedzām, neraugoties uz autobūves nozares un atsevišķu dalībvalstu iebildumiem,” sacīja EP ziņotāja Mirjama Dalli (S&D, Malta).

Jaunie noteikumi tika apstiprināti ar 521 balsi pret 63, 34 deputātiem atturoties. Tagad tie vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei.

Pāreja uz mazoglekļa ekonomiku - sociālās sekas

Ražotājiem, kuru ražoto auto modeļu vidējais izmešu apjoms pārsniegs noteiktās robežas, būs jāmaksā par pārsniegtajām emisijām. Līdz 2023. gadam Eiropas Komisijai būs jāizvērtē, vai šie līdzekļi būtu izmantojami, lai finansētu taisnīgu pāreju uz bezizmešu mobilitāti un atbalstītu autonozarē nodarbināto cilvēku prasmju uzlabošanu.

Pilna aprites cikla novērtējums

Jaunie noteikumi paredz ES līmenī izvērtēt auto radītos izmešus visa “dzīves cikla” laikā. Eiropas Komisijai līdz 2023. gadam jāizvērtē, vai tam nepieciešama kopīga metodoloģija. Nepieciešamības gadījumā pēc tam būtu jāpieņem attiecīgi noteikumi.

Pamatinformācija

Transporta nozare ir vienīgā ES, kurā kopš 1990. gada nav būtiski samazinājies siltumnīcefekta emisiju apjoms. Eiropas Vides aģentūras aprēķini liecina, ka transporta nozarē tieši autotransports rada lielāko daļu izmešu (72,9% 2016. gadā). Tas saražo apmēram 20% visas ES siltumnīcefekta emisiju.