Rūpes par pasažieru tiesībām 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Katru gadu miljoni Eiropas iedzīvotāju ceļo ES ietvaros vai ārpus ES. Viņi izmanto lidmašīnas, autobusus un kuģus.

Kā pasažieriem, viņiem ir tiesības. Taču bieži vien tās ir maz zināmas vai tiek pat ignorētas. 23. oktobrī deputāti plenārsēdē balsos, lai nostiprinātu kartību, ka pārvadātājiem ir pienākums informēt pasažierus par viņu tiesībām.

"Pasažieriem ir jābūt labāk informētiem par savām tiesībām tad, kad viņi rezervē ceļojumu. Aviobiļešu pirkšanai internetā jābūt pārredzamākai. Ir jāuzlabo pieeju informācijai arī brauciena laikā, "sacīja Georges Bach (PPE, Luksemburga), kurš sagatavojis ziņojumu par pasažieru tiesībām.

Viņš rekomendē izlidošanas un ielidošanas zālēs izveidot informācijas sniegšanās punktus, paredzot, ka tajos cilvēki varēs vērsties, ja transporta līdzeklis kavējās, ticis anulēts vai notikušas citas problēmas. Arī sūdzību izskatīšanas laiks ir jādefinē, uzskata deputāts.  

Kas neapmierina pasažierus? 

Ar kādām problēmām visvairāk saskaras pasažieri, ceļojot ar lidmašīnu? Neformālu aptauju, ko ir taisījis G. Bach, rezultāti liecina, ka visvairāk problēmu rada lidojuma kavēšanās, anulēšana vai situācijas, kad tiek plānots ceļojums ar pārsēšanos un nākamais lidojums tiek nokavēts. Tikpat ļoti pasažierus uztrauc sūdzību paliekšana bez atbildēm. Pēc G. Bach rīcībā esošajiem datiem 25% vilcienu pasažieru un 15% aviopasažieru tā arī nav sagaidījuši atbildes uz saviem pieprasījumiem.

Sarežģīta tiesību sistēma

Pasažieru tiesības ir noteiktas vairākās ES regulās. Taču pagājušogad komisija nāca klajā ar ziņojumu, kas izmantojams, lai palīdzētu pārvadātājiem un valsts iestādēm piemērot ES noteikumus un lai tiesības  saskaņotā veidā būtu attiecināmas uz visiem transporta veidiem. "Mums ir vajadzīga vienota regula par visa veida transporta līdzekļu pasažieru tiesībām, bet tas būtu mūsu vidēja termiņa mērķis (5-10 gadi), jo šobrīd mums ir atšķirīga pieredze un daži noteikumi nav stājušies spēkā, " sacīja G. Bach. Jaunie noteikumi par kuģu un autobusu pasažieriem stāsies spēkā attiecīgi no 2012. gada decembra un 2013. gada marta.

Kas tiks darīts?

Lai novērstu nepilnības likumdošanā, Komisija gatavojas caurskatīt pasažieru tiesības. Tas paredzēts šogad vai nākamā gada sākumā.