Dzelzceļa pasažieru tiesības: jauni noteikumi labākai ceļotāju aizsardzībai ES 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Deputāti apstiprināja jaunus noteikumus dzelzceļa pasažieriem, kas nodrošinās palīdzību pasažieriem ar ierobežotām iespējām un garantēs lielāku kompensāciju vilciena kavēšanās gadījumā.

Katru gadu pasažieri apceļo Eiropu, gadā nobraucot gandrīz 500 miljardus kilometrus ES dzelzceļa tīklā. Parlaments vēlas nodrošināt, ka pasažieru tiesības ir aizsargātas.

15. novembrī plenārsēdē deputāti nobalsoja par priekšlikumu dzelzceļa pasažieru tiesību uzlabošanai. Jaunie noteikumi reglamentēs vairākus svarīgus aspektus un attieksies uz visiem dzelzceļa pakalpojumu veidiem, sabiedriskajā un privātajā sektorā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 9. oktobrī par priekšlikumu nobalsoja Transporta un tūrisma komitejas (TRAN) deputāti.

 

Uzlabotas tiesības personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām

Visām ES dzelzceļa kompānijām būs jānodrošina bezmaksas palīdzība personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām. Dzelzceļa kompānijām būs jāizmaksā pilna apjoma kompensācija gadījumos, ja tiek bojātas vai nozaudētas pārvietošanas iekārtas, vai tiek nozaudēts vai ievainots apmācītais dzīvnieks, cilvēku ar īpašām vajadzībām pavadonis.

 

Kompensācija kavējuma gadījumā

Vilciena reisa kavēšanās gadījumā pasažieri varēs pieprasīt atlīdzināt biļetes vērtību vai turpināt savu ceļojumu, pieprasot daļēju kompensāciju. Deputāti atbalsta priekšlikumu kompensācijas apmēra palielināšanai, atkarībā no kavēšanas ilguma.


Esošie noteikumi

Jauns priekšlikums

Kavējums no 60 līdz 120 minūtēm: 25% no biļetes cenas

Kavējums no 60 līdz 90 minūtēm: 50% no biļetes cenas

Kavējums no 90 līdz 120 minūtēm: 75% no biļetes cenas


Kavējums > 120 minūtes: 50% no biļetes cenas


Kavējums > 120 minūtes: 100% no biļetes cenas


Jauni noteikumi nodrošinās lielāku kompensāciju vilciena kavēšanās gadījumā.©AP images/Eiropas Savienība - EP  
Vai zinājāt, ka…? 
  • Ja vilciens ir atcelts, pasažierim pienākas nopirktās biļetes cenas 100% atlīdzināšana. 
  • Ja vilciens iestrēgst, dzelzceļa kompānijai jānogādā pasažieris uz staciju, alternatīvu izbraukšanas vietu vai galamērķi. 

Noteikumu vienota piemērošana visā ES

Šobrīd tikai piecas ES valstis pilnībā piemēro spēkā esošos noteikumus dzelzceļa pasažieru tiesību garantēšanai, savukārt citās valstīs tiek piemēroti izņēmumi. Izņēmumi attiecas uz tālsatiksmes iekšzemes vilcieniem, pārrobežu pilsētu, piepilsētu un reģionālajiem dzelzceļa pakalpojumiem. Deputāti paredz, ka dalībvalstīm jāpārtrauc piemērot izņēmumus viena gada laikā pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā.


Labāk informētie pasažieri

Dzelzceļa kompānijām ir jāinformē pasažieri par esošiem noteikumiem, piemēram, iekļaujot biļetē detalizētu informāciju par pasažieru tiesībām. Dzelzceļa kompānijām jābūt skaidrai un caurskatāmai politikai attiecībā uz kompensāciju pieprasīšanas kārtību un izmaksāšanas termiņiem.


Velosipēdiem draudzīgi vilcieni

Šobrīd vilcienos riteņiem atvēlētas vietas ir mūsdienām neadekvātas. Deputāti ierosina, ka jaunos vilcienos jāparedz speciālas uzglabāšanas vietas, lai veicinātu riteņu izmantošanu.


Nākamie soļi

Kad par savu nostāju vienosies ES atbildīgo ministru Padome, Parlaments varēs uzsākt sarunas ar dalībvalstīm.