EP priekšsēdētājs aicina rīkoties, lai pieņemtu atveseļošanas plānu: “Pilsoņi no mums gaida drosmīgu rīcību” 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli uzrunā ES valstu un valdību vadītājus (19.06.2020.)  

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli aicināja ES valstu un valdību vadītājus veikt pasākumus saistībā ar Eiropas atveseļošanos pēc Covid-19 krīzes.

EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli 19. jūnijā notiekošajā Eiropadomes videokonferencē, uzrunājot ES valstu un valdību vadītājus, aicināja rīkoties, lai apstiprinātu atveseļošanas plānu un nākamo ES daudzgadu budžetu.


“Laiks ir greznība, ko mēs nevaram atļauties,” sacīja EP priekšsēdētājs. “Mums jārīkojas nekavējoties un drosmīgi, jo ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un ekonomikai ir nepieciešama tūlītēja reakcija. Mūsu pilsoņi sagaida drosmīgu rīcību. Tagad ir pienācis laiks rezultātus uzrādīt mums.”


D. Sasoli vērtēja Eiropas Komisijas priekšlikumu kā “tālejošu”, piebildot: “Mūsuprāt, tas sniedz tikai nelielu ieskatu par to, kas būtu jādara.”


EP priekšsēdētājs izteicās pret aizdevumu izsniegšanu kā daļu no atveseļošanas plāna. “Parlaments vēlas uzsvērt, ka visi kopīgi emitētie parādi ir jāatmaksā taisnīgi, neradot slogu nākamajām paaudzēm,” sacīja D. Sasoli.


“Nedrīkst aizmirst, ka atbalsta sniegšana tikai aizdevumu veidā radītu asimetrisku ietekmi uz atsevišķu dalībvalstu parādsaistībām un kopumā Eiropas Savienībai izmaksās dārgāk. Mums tagad ir iespēja atjaunot Eiropu un padarīt to vienlīdzīgāku, videi nekaitīgāku un tālejošāku. Šajā nolūkā mums būtu jāizmanto iespēja izveidot jaunus resursu avotus [pašu resursus].”


EP priekšsēdētājs aicināja ieviest jaunus ES pašu resursus, kas ir “būtisks priekšnoteikums” jebkādai vispārējai vienošanās panākšanai par ES daudzgadu budžetu.


Uzsverot, cik svarīgs ir vērienīgs atveseļošanas plāns un budžets, EP priekšsēdētājs sacīja: “Tagad nav īstais brīdis, lai atkāptos no mūsu ambīcijām. Mums ir jāparāda mūsu iedzīvotājiem Eiropas vērtība un spēja rast risinājumus, kas ir nozīmīgi viņu dzīvei.”


Savā uzrunā EP priekšsēdētājs pievērsās notiekošajām ES un Apvienotās Karalistes sarunām par jaunu partnerību. Iepriekšējā dienā (2020. gada 18. jūnijā), Eiropas Parlaments pieņēma ziņojumu, kurā vēlreiz apliecināja savu nostāju. “Mēs mudināsim panākt vērienīgu, visaptverošu un plašu nolīgumu saskaņā ar uzņemtājām saistībām, kas paustas politiskajā deklarācijā. Mēs uzskatām, ka tas ir labākais iespējamais rezultāts abām pusēm un, neraugoties uz ierobežoto laiku, ar labo gribu un apņēmību, tas joprojām ir iespējams. Mēs ticam mūsu sarunu vedējam Mišelam Barnjē.”