EP debates par ES budžetu un atveseļošanos: “Padomes vienošanās nebūs galavārds” 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Komisijas ierosinātie atveseļošanas pasākumi un pārskatītais daudzgadu budžeta priekšlikums ir vienīgi Parlamentam pieņemamais minimums.  

Atskatoties uz 19. jūnija Eiropadomes sanāksmi un gatavojoties nākamajai, kas notiks 17. jūlijā, EP deputāti pauda savu nostāju par turpmāko ES finansēšanu un ekonomikas atveseļošanu.

Debatēs ar Eiropadomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu un komisāru Marošu Šefčoviču vairums deputātu uzsvēra, ka Komisijas ierosinātais atveseļošanas pasākumu kopums un pārskatītais ES daudzgadu budžeta priekšlikums ir vienīgi Parlamentam pieņemamais minimums.


EP deputāti prasīja pienācīgu līdzekļu piesaistes plānu, paredzot jaunus ES "pašu resursu” ieņēmumu avotus, piemēram, digitālo nodokli vai ieņēmumus, kuru pamatā ir emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, lai novērstu situāciju, ka atveseļošanās parādi būtu jāapmaksā ES iedzīvotājiem.


Vairāki EP deputāti arī norādīja, ka

  • atveseļošanās līdzekļu piešķiršanas nosacījumi nedrīkst izraisīt jaunus taupības pasākumus;
  • jāievēro tiesiskums;
  • ieguldījumiem jāpalielina ES noturība, piemēram, stiprinot Digitālo programmu.

Daži EP deputāti norādīja, ka visi atveseļošanas pasākumi veido “vien nieka 1,5%” no ES nacionālā kopienākuma, kamēr citi uzskatīja pasākumu kopums par pārāk apjomīgu, un pauda nožēlu, ka ES uzņemsies jaunas parādsaistības.


Vairāki EP deputāti teica, ka ir svarīgi raudzīties ilgtermiņā, rēķinoties ar iespējamiem pandēmijas uzliesmojumiem un dīkstāvi nākotnē. Viņi uzsvēra, ka “Padomes vienošanās nebūs galavārds”, jo vēl jāpanāk arī Eiropas Parlamenta piekrišana, lai 2021. – 2027. gada daudzgadu budžets varētu stāties spēkā.


Vispārēja informācija

ES valstu un valdību vadītājiem 17. jūnija videokonferencē neizdevās vienoties par kopējo nostāju attiecībā uz ES daudzgadu budžetu, ko Eiropas Komisija 2020. gada 27. maijā iesniedza Parlamentam.


Nākamā ES dalībvalstu vadītāju sanāksme notiks, līderiem fiziski tiekoties 17. jūlijā Briselē, un tās laikā viņi centīsies panākt vienošanos, pamatojoties uz priekšlikumu, kuru pirms sanāksmes piedāvās Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels.


Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli, Vācijas kanclere Angela Merkele un Šarls Mišels 8. jūlijā tikās ar Komisijas priekšsēdētāju fon der Leienu Briselē, lai novērtētu stāvokli un sagatavotu gaidāmās politiskās sarunas, saskaņā ar LESD 324. pantu.


Noskatīties atsevišķo uzrunu videoierakstus:

Šarls Mišels, Eiropadomes priekšsēdētājs

Marošs Šefčovičs, Komisijas vārdā

Zīgfrids Mūrešans (EPP, Rumānija)

Irače Garsija Pereza (S&D, Spānija)

Valerī Hajera (Renew Europe, Francija)

Žils Lebretons (ID, Francija)

Filips Lambērs (Greens/EFA, Beļģija)

Johans van Overtfelds (ECR, Beļģija)

Mano Obrī (GUE/NGL, Francija)