Organizētā noziedzība, korupcija un naudas atmazgāšana 
Organizētā noziedzība nepazīst robežas 

Drošība 
 

Kopīgot šo lapu: 

Raksti 

       

Eiropas Savienībā darbojas aptuveni 3600 starptautiskas noziedzīgās organizācijas, no kurām 70 % veido dažādu valstu izcelsmes locekļi. Organizētā noziedzība ir kļuvusi par kopēju Eiropas problēmu. Tāpēc Eiropas Parlaments 2012. gada martā izveidoja īpašo Organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas komiteju, lai analizētu un novērtētu šīs problēmas apmērus un ietekmi uz ES ekonomiku un iedzīvotājiem.

       
Paziņojumi presei 

Paziņojumi presei 

Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments pieņēma 2014.-2019. gada rīcības plānu organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai, ierosinot konkrētus pasākumus, lai sniegtu triecienu organizētās noziedzības finanšu aktīviem un mafijas ienākumu avotiem. Tiek lēsts, ka ES 2013. gadā darbojās teju 4000 starptautiskas noziedzīgas organizācijas.

       

ES darbojas aptuveni 3600 starptautiskas noziedzīgas organizācijas. Šonedēļ, 18 mēnešus pēc tās izveidošanas, beidzas Organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas īpašās komitejas mandāts. Komitejas nobeiguma ziņojumā, par kuru balsojums notiks oktobra plenārsesijā, apkopoti ieteikumi kā vislabāk apkarot organizēto noziedzību Eiropas un globālā līmenī. Aplūkojiet nomācošo starptautiskās noziedzības statistiku mūsu infografikā.

Videomateriāli 

Raksti 

       

Pēc pusotra gada darbības Organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas īpašā komiteja ir izstrādājusi nobeiguma ziņojumu. Tajā noteiktas ES prioritātes. Mēs aicinājām uz sarunu ziņojuma referentu Salvatore Iacolino (EPP, Itālija), kurš uzsvēra, ka komitejas nobeiguma ziņojumam "nav jāpaliek tikai uz papīra".

       

Neskatoties uz likumiem, kas vērsti uz cīņu pret naudas atmazgāšanu, naudas atmazgātāji rada jaunas tehnoloģijas un instrumentus, lai turpinātu noziedzīgo un ienesīgo darbu. Organizētās noziedzības novēršanas komitejā pirmdien tika organizēta diskusija par šo problēmu.

Paziņojumi presei 

Trešdien Parlaments apstiprināja Īpašas komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos izveidi. Gada laikā tai būs jāizvērtē organizētās noziedzības, tai skaitā mafijas iefiltrēšanos ES ekonomikā, administrācijā un finanšu sistēmā un jāiesaka pasākumi, kā ar to cīnīties.

Raksti 

EP bibliotēkas materiāli