EP plenārsesijā tiek apspriesta seksuāla uzmākšanās Eiropas Savienībā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP deputāti diskutēja par seksuālu uzmākšanos  

Šodien, 25. oktobrī, EP apsprieda seksuālas uzmākšanās jautājumu. Tas tika iekļauts dienaskārtībā pēc Veinsteina skandāla un preses ziņojumiem par seksuālu uzmākšanos EP.

Hārvija Vainstaina skandāls un tam sekojošā #MeToo jeb #EsArī kampaņa sociālajos tīklos izraisīja līdz šim nepieredzētas pasaules mēroga diskusijas ļoti sarežģītā jautājumā, par kuru bieži netiek pietiekami ziņots, jo upuri ir neaizsargāti.  

Eiropas Parlaments ir informēts par nopietnajiem apgalvojumiem presē un ir nolēmis sākt debates ar komisāru Malström par to, kādi mēri jau ir ieviesti un kādi vēl jāievieš, lai apkarotu seksuālu uzmākšanos un ļaunprātīgu izmantošanu.

Seksuāla uzmākšanās ES

Saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras aptauju, ko veica 2014. gada martā, vairāk nekā puse no visām sievietēm (55%) ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos, bet 33% ir piedzīvojušas fizisku vai seksuālu vardarbību. Turklāt katra piektā sieviete norāda, ka kādā savas dzīves posmā ir piedzīvojusi vajāšanu.

Iratxe García Perez, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz  

Debates plenārsesijā

Eiropas Parlaments kategoriski iebilst pret seksuālu uzmākšanos sabiedrībā un EP iekšienē. Šodienas debatēs deputāti nosodīja šādu uzvedību un aicināja ieviest mehānismus, kas palīdzēs to novērst.

Par šo problēmu joprojām netiek pietiekami ziņots, jo daudzi upuri baidās un kaunas par to runāt. “Vienīgā atbildīgā persona ir tā, kura uzmācas un uzbrūk,” sacīja spāņu A&S deputāte Iratxe García Perez. Viņa atzīmēja, ka mums jāatbalsta upuri, “lai tie nekaunētos, nebaidītos zaudēt savu darbu, pārtrauktu justies vainīgi par kaut ko”.

“Mūsu pacietības mērs ir pilns, un klusēšana ir pārtraukta,” teica Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, EPP deputāte no Polijas. “Upuri ir sākuši runāt un ir sadzirdēti.”

Jadwiga Wiśniewska, Daniela Aiuto  

Daži deputāti runāja arī par apgalvojumiem, kas skar nepareizu rīcību Eiropas Parlamenta iekšienē. ECR pārstāve no Polijas Jadviga Wiśniewska sacīja: "Šeit, pašā Eiropas demokrātijas centrā, ir sievietes, kuras piedzīvojušas uzbāšanos un vajāšanu. Šodienas debatēm vajadzētu dot sievietēm spēku par to runāt.”


"Diemžēl ... Eiropas Parlamentam nav imunitātes pret šāda veida nožēlojamu rīcību," teica Itālijas EFDD deputāte Daniela Aiuto. "Nekādas tolerances pret to...un tam vajadzētu tikt piemērotam ne tikai Eiropas Parlamentā, bet jebkurā darbavietā publiskajā un privātajā sektorā.”

Malin Björk, Terry Reintke  

Zviedru GUE/NGL deputāte Malin Björk teica: “Mums vajag, lai vīrieši uzņemtos atbildību. Ja viņi ir daļa no problēmas, viņiem vajadzētu būt arī daļai no risinājuma.”

Zaļo deputāte no Vācijas Terry Reintke, kura teica, ka pati ir vajāta, arī vērsās ar aicinājumu pie vīriešiem: “Jā, tas ir par sievietēm, bet tā nav sieviešu problēma. Mums vajadzīgi vīrieši, kas spēj par to runāt. Mums jācīnās kopā.”

Cecilia Malmström, par tirdzniecību atbildīgā komisāre,  aicināja par neseno kampaņu runāt kā par “feministisku protestu no visas pasaules sievietēm, kuras saka, ka pietiek.” Viņa arī paziņoja, ka Eiropas Komisija sāks jaunu pētījumu par dzimumā balstītu vardarbību.

Angelika Mlinar, Mylène Troszczynski  

ALDE deputāte no Austrijas Angelika Mlinar uzsvēra: "Seksuāla vardarbība ir varas stāvokļa ļaunprātīga izmantošana."

Mylène Troszczynski, ENF deputāte no Francijas, brīdināja, ka nedrīkst ieslīgt galējībās: “Mums nevajadzētu...pieņemt, ka katrs vīrietis vai puika ir potenciālais noziedznieks.”

Parlamenta debates un lēmumi līdz šim

Šodien nebija pirmā reize, kas EP deputāti diskutēja par seksuālu uzmākšanos. Iepriekšējās plenārsesijas debates šai jautājumā notika 2016. gada februārī. Deputāti toreiz arī pieņēma vairākus rezolūcijas.  Jau 2001. gadā EP deputāti brīdināja, ka pieaugošā nodarbināto nedrošība vai izraisīt uzmākšanos, un aicināja ES dalībvalstis pielāgot savus tiesību aktus, lai risinātu šo problēmu. Savukārt citā rezolūcijā ir teikts, ka uzmākšanos var novērst, panākot dzimumu līdztiesību un palielinot sieviešu ekonomiskās iespējas.

Seksuālas vajāšanas jautājums ir iekļauts arī Stambulas konvencijā, kas mudina tās parakstītājus rīkoties, lai to risinātu.

Eiropas Parlamenta iekšējie pasākumi pret seksuālu uzmākšanos

ES iestādes vēlas izvairīties no seksuālas uzmākšanās gadījumiem. ES iestāžu personāla nolikuma 12. pants nosaka, ka cilvēki, kas strādā ES iestādēs, “atturas no jebkādas psiholoģiskas vai seksuālas uzmākšanās”.

Eiropas Parlamentam ir vairāki mehānismi, lai risinātu gadījumus, kad personāls rīkojas nepareizi, tostarp īpaša padomdevēju komiteja uzmākšanās novēršanai. Pērnā gada beigās, lai palielinātu izpratni par šo jautājumu, komiteja Eiropas Parlamentā uzsāka informēšanas kampaņu. Ir arī atsevišķa padomdevēju komiteja, kas nodarbojas ar deputātu palīgu iesniegtajām sūdzības par EP deputātiem.

Tāpat EP deputātiem tiek sniegtas vadlīnijas par to, kas ir atbilstoša un neatbilstoša uzvedība. Piemēram, viņiem ir jāizmanto pieklājīga valoda un jāatturas no apvainojumiem un komentāriem par citas personas izskatu. Viņiem jāciena arī citu cilvēku privātā dzīve un nekavējoties jārīkojas, ja pamana jebkādu nepareizu rīcību darbinieku vidū, piemēram, seksistisku joku vai vulgāru rīcību. Pašlaik tiek gatavots līdzīgs dokuments arī palīgiem.