Eiropas Solidaritātes korpuss: iespēja jauniešiem 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Solidaritātes korpuss.  

Jauni cilvēki, vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kas vēlas palīdzēt padarīt mūsu sabiedrību labāku, var pieteikties brīvprātīgam darbam, reģistrējoties Eiropas Solidaritātes Korpusā.

12. martā Eiropas Parlaments apstiprināja Eiropas Solidaritātes korpusa programmas jaunām prioritātēm 2021.- 2027. gadā.

Jaunā programma ietvers humanitārās palīdzības pasākumus ārpus ES.

Programma nodrošina labākas piekļuves iespējas jauniešiem, kuriem ir nepieciešams papildu atbalsts, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, ar veselības traucējumiem, no attāliem reģioniem vai migrantu izcelsmes.

Programmas dalībnieki varēs iesaistīties pasākumos savā valstī, ja tiem ir pārrobežu raksturs, un tajos piedalās dalībnieki arī no citām valstīm.

Tagad, kad par priekšlikumu nobalsots plenārsēdē, nākamā sasaukuma Parlaments varēs uzsākt trīspusējās sarunas par likumdošanas projekta gala variantu ar Eiropas Komisiju un ES ministru Padomi.


Kas ir Eiropas Solidaritātes korpuss?

11. septembrī EP deputāti galīgajā balsojumā pieņēma priekšlikumu, kas nosaka tiesisko satvaru Eiropas Solidaritātes Korpusa darbībai.

Eiropas Solidaritātes Korpusa iniciatīvas mērķis ir nodrošināt galveno pieteikšanās punktu ES līmenī jauniešiem, kas vēlas veikt brīvprātīgo darbu. Jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādos projektos, kuri tiek organizēti pašu valstī vai ārzemēs ar mērķi palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā.

Jauniešiem, piedaloties Eiropas Solidaritātes Korpusa projektos un palīdzot citiem cilvēkiem, ir iespēja apgūt jaunas iemaņas un kompetences personīgai un profesionālai izaugsmei, kā arī iziet apmācības.

Projekti tiek organizēti vairākās jomās: izglītība, veselība, apkārtējās vides aizsardzība, darbs ar veciem cilvēkiem un bērniem, palīdzība patvēruma meklētājiem un migrantiem. Priekšroka tiek dota labdarības darbam.

Eiropas Solidaritātes Korpusa aktivitātes nedrīkst negatīvi ietekmēt esošās darba vietas un stažēšanās iespējas, bet tām jāveicina uzņēmumu lielāku apņemšanos korporatīvas sociālās atbildības stiprināšanā. Eiropas Solidaritātes Korpuss to neaizvieto.

Ja Tev ir 17 gadi, Tu vari jau reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusam, bet uzsākt dalību vienā no projektiem ir iespējams, kad Tev paliek 18 gadi.

Plašāk par to, pie kādiem ES sociālās politikas tiesību aktiem un iniciatīvām strādā Eiropas Parlaments.