Atgriezties darbā pēc slimības vai traumas (video) 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Darba spēka novecošana un jauni veselības apdraudējumi var izraisīt ilgstošu prombūtni darba nespējas dēļ. EP vēlas rīcības plānu, lai veicinātu cilvēku ātrāku atgriešanos darba tirgū.

Ilgstoša darba nespēja bieži noved pie bezdarba, kā rezultātā darba ņēmēji neatgriezeniski atstāj darba tirgu.

11. septembrī plenārsēdē EP deputāti galīgajā balsojumā pieņēma ziņojumu par cilvēku reintegrāciju darba vietā, kā arī hroniski slimu un cilvēku ar ierobežotām iespējām labāku iekļaušanu kopējā darba tirgū.

Noskatieties mūsu video par darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā.

Izaicinājumi ES darba tirgū

Sakarā ar to, ka Eiropas darba spēks noveco, pensionēšanas vecums palielinās, veselības traucējumu risks ir lielāks. Saskaņā ar Eurostat datiem, 32,5% no kopējā ES-28 iedzīvotāju skaita apliecina, ka saskaras ar ilgstošu slimību vai veselības problēmām. Paralēli, 25% darba ņēmēju atzīst, ka regulāri piedzīvo ar darbu saistītu stresu, un aptuveni 80% darba devēju atzīst, ka stress darba vietā ir viena no nopietnākām veselības problēmām šobrīd.

‘’Mums jāpanāk, lai mūsu darba tirgi būtu iekļaujošāki un reaģēt spējīgāki attiecībā uz novecojošas un neveselas sabiedrības vajadzībām, un mazāk iespaidojami bezdarbības rezultātā iestājušos prasmju zuduma dēļ‘’, skaidro Jana Žitňanská (ECR/SK), EP deputāte, atbildīga par ziņojuma sagatavošanu.

Ir nepieciešams veicināt to politiku attīstību, kas labāk nodrošinātu pārejas posmu no slimības līdz pilnīgai atgriešanās darba vietā. Ziņotāja uzsver, ka darba devējiem ir izdevīgāk integrēt pieredzējušus darbiniekus, kuri kādu laiku nav bijuši darbā, nekā ieguldīt līdzekļus jaunu darbinieku apmācībā. Iekļaujošākam darba tirgum ir pozitīva ietekme gan uz ekonomiku, gan uz sabiedrību kopumā.

Ziņojumā piedāvātie pasākumi darbinieku atgriešanai darba tirgū attiecas gan uz privāto, gan publisko sektoru.

Pakāpeniska atgriešanās darbā

Ja darbinieks, kurš ilgstoši slimojis, ir gatavs atgriezties darbā, EP ziņojums paredz pakāpenisku reintegrāciju darba tirgū un piedāvā pasākumu kopumu, lai veicinātu procesu: koučinga sesijas, psihologa vai terapeita konsultācijas. Ziņojums paredz, ka darba devējam būtu jāpiedāvā elastīgi darba apstākļi: nepilns darba laiks, attālināts darbs no mājām, kā arī iespējas apgūt jaunas prasmes.


Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni, lai uzlabotu darba apstākļus un darba ņēmēju tiesības, kā arī ES veikumu sabiedrības veselības jomā.