Parlaments vēlas apkarot seksuālu uzmākšanos Eiropā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP deputāte Pina Picierno.  

Parlaments atbalsta noteikumus ES līmenī, lai novērstu personu aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietās vai tiešsaistē. Uzziniet vairāk par EP ierosinātajiem pasākumiem.

11. septembrī Parlaments galīgajā balsojumā pieņēma rezolūciju par pasākumiem, ar kuriem ES novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietās, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē. Vairāk par EP priekšlikumiem stāsta atbildīgā ziņotāja Pina Picierno (S&D, Itālija).

Pēc notikušā skandāla, kad Holivudas producents Hārvijs Vainstīns (Harvey Weinstein) tika apsūdzēts par seksuālu uzmākšanos, šī problēma nokļuva sabiedrības uzmanības centrā. Cik aktuāla problēma ir Eiropā un kāpēc ir svarīgi rast kopēju pieeju ES līmenī problēmas risināšanai?

Kustība #metoo (“arī es” no angļu valodas) parādīja, ka šī problēma ir daudz lielāka, nekā mēs to spējām iedomāties. Pieejamie dati norāda uz problēmas mērogu arī ES: vairāk nekā puse no visām sievietēm ES (55%) ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos, bet vairāk nekā 20% jaunas sievietes, vecumā no 18 līdz 29 gadiem, vismaz vienu reizi ir piedzīvojušas uzmākšanos vai vajāšanu tiešsaistē. Jāņem vērā, ka vairums gadījumos sievietes un meitenes neziņo par uzmākšanos atbildīgām iestādēm, tāpēc reālie skaitļi var būt krietni lielāki. Tāpēc nepieciešams izstrādāt kopēju ES pieeju problēmas risināšanai un novēršanai. Nepieciešams izstrādāt skaidru definīciju nodarījumam – kas ir uzmākšanās. Bez vienotas ES līmenī atzītas definīcijas, būs grūti atrast kopēju problēmas risinājumu, jo uztvere atšķiras. Tad, kad tiks skaidri nodefinēts, kas ir seksuālā uzmākšanās un kas nav, būs vieglāk problēmu identificēt un novērst, kā arī varēs sekmīgāk palīdzēt upuriem.

Bieži vien par seksuālu uzmākšanos netiek ziņots atbildīgām struktūrām. Kādus galvenos šķēršļus un iespējamos risinājumus jūs saskatāt dotajā problēmā?

Vairākums sieviešu un meiteņu baidās ziņot par vardarbību. Viņas izjūt kaunu vai bailes, ka tiks vainotas notikušajā. Ņemot vērā, ka daudzi uzmākšanas gadījumi notiek darba vietā, sievietes bieži baidās zaudēt darbu vai tikt sodītām. Viens no iespējamiem risinājumiem ir nodrošināt pastiprinātas apmācības policijas darbiniekiem un tiesu iestādēm, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu atpazīt uzmākšanās gadījumus un atbilstoši tos kvalificēt. Nepieciešams ieviest drošas un neatkarīgas procedūras darbā, universitātēs un skolās, lai sievietes var droši un vienkārši ziņot par vajāšanu vai vardarbību.

Internets, sociālie tīkli un forumi rada iespējas cilvēku aizskaršanai. Kādus pasākumus jūs ierosināt, lai apkarotu uzmākšanos tiešsaistē?

Mums ir nepieciešama skaidra definīcija publiskajai telpai, lai varētu attiecināt kopīgos ES noteikumus arī uz virtuālo telpu, kur notiek uzmākšanās un vajāšana: sociālie tīkli, blogi, čati, personīgā sarakste. Tādējādi atbildīgām iestādēm būs vieglāk saukt pie atbildības vainīgos un palīdzēt nozieguma upuriem. Atriebība, izmantojot pornogrāfiskā rakstura materiālus, vai citu nepārprotamu materiālu izplatīšana bez personas piekrišanas, rada nopietnas psiholoģiskas sekas, galējā formā novedot līdz suicīdam. Tieši tāpēc es ierosinu nākamajā ES budžetā iekļaut finansējumu pilota projektam ar mērķi izveidot viegli pieejamu palīdzības dienestu tiešsaistē, lai sniegtu atbalstu jebkurai meitenei vai sievietei, kura cieš no seksuālās uzmākšanās tiešsaistē, vajāšanas vai atriebības, izmantojot pornogrāfisko materiālu publiskošanu.

Tāpat, mēs aicinām Komisiju paplašināt naida runas definīciju, tiešsaistē un dzīvē, attiecinot definīciju arī uz sieviešu nīšanu.

Visbeidzot, ziņojumā mēs ierosinām regulāru un sistemātisku datu par uzmākšanos apkopošanu un analīzi, atbilstoši dzimuma un vecuma grupām, lai gūtu skaidru priekšstatu par situācijas attīstību.