Kopīgot šo lapu: 

EP deputāti aicina izvietot bezmaksas dzeramā ūdens piekļuves vietas.  

Eiropas Parlaments atbalstīja jaunus noteikumus, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un nodrošinātu piekļuvi dzeramajam ūdenim, vienlaikus samazinot plastmasas pudeļu radīto atkritumu daudzumu.

Lielākai ES iedzīvotāju daļai ir nodrošināta laba piekļuve kvalitatīvam dzeramajam ūdenim. Saskaņā ar 2016. gada Eiropas vides aģentūras ziņojumu, vairāk nekā 98,5% no pārbaudītiem dzeramā ūdens paraugiem laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam atbilst ES standartiem.

ES direktīva par dzeramā ūdens patēriņu nosaka minimālos kvalitātes standartus attiecībā uz ūdeni, kas paredzēts cilvēku lietošanai (dzeršana, ēdiena gatavošana, citiem mājsaimniecības nolūkiem), ar mērķi pasargāt mūs no piesārņojuma.


Dzeramais ūdens ES.  

Parlaments 28. martā apstiprināja atjaunotus noteikumus, kuru realizācija uzlabos iedzīvotāju uzticēšanos dzeramajam krāna ūdenim un veicinās krāna ūdens patēriņu. EP deputāti aicina ES dalībvalstis ‘’veicināt vispārēju piekļuvi’’ tīram ūdenim visiem iedzīvotājiem, jo īpaši neaizsargātām sabiedrības grupām, kurām nav vispār vai ir tikai ierobežota piekļuve

Jaunā likumprojekta mērķis ir palielināt prasības dzeramā krāna ūdens kvalitātei, samazinot maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu daudzumu ūdenī: priekšlikums paredz samazināt svina pieļaujamo daudzumu ūdenī uz pusi, izslēgt citu kaitīgo baktēriju klātbūtni, kā arī ievieš jaunas robežvērtības attiecībā uz bieži sastopamām piesārņojošām vielām, kas atrodamas krāna ūdenī. Priekšlikums paredz arī pastiprinātu mikroplastikas līmeņa uzraudzību. Jaunie noteikumi palielinās pārredzamību un nodrošinās patērētājiem labāku piekļuvi informācijai.

Dzeramais krāna ūdens ir lēts un apkārtējai videi draudzīgs. Deputāti atbalsta papildu pasākumu ieviešanu krāna ūdens izmantošanas veicināšanai: izvietot bezmaksas dzeramā ūdens piekļuves vietas, kur tas ir tehniski iespējams, ieskaitot iepirkšanās centrus un lidostas, kā ari iedrošināt restorānus piedāvāt un izmantot dzeramo krāna ūdeni.

Saskaņā ar Komisijas datiem, piekļuve labākas kvalitātes krāna ūdenim palīdzēs samazināt pudelēs pildītā ūdens patēriņu par 17%. Samazinātais pudeļu ūdens patēriņš palīdzēs mājsaimniecībām ietaupīt naudu, kā arī pozitīvi ietekmēs apkārtējo vidi, samazinot CO2 emisiju apjomu un plastmasas atkritumu daudzumu.

Ietekme uz ekonomiku un vidi.  

Eiropas pilsoņu iniciatīva ‘’Tiesības uz ūdeni’’ (no angļu valodas "Right2Water"), kuru parakstījuši vairāk nekā 1,8 miljons iedzīvotāju, rāda, ka eiropiešiem rūp dzeramā ūdens jautājums. Eiropas Komisijas rīkotā sabiedriskā apspriešana liecina, ka iedzīvotāji nav pārliecināti par krāna ūdens kvalitāti, uzturoties citās ES valstīs, lai gan atbilstības līmenis ir augsts. Tāpat, iedzīvotāji vēlas saņemt jaunāko informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti.

Ko Eiropieši domā par dzeramo ūdeni ES?  

Nākamie soļi

Par likumprojekta gala variantu Parlamentam būs jāvienojas ar ES Padomes ministriem nākamā Parlamenta pilnvaru laikā.


Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni, lai uzlabotu sabiedrības veselību.