Veterinārās zāles: kā apkarot antimikrobiālo rezistenci 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlaments atbalstīja jaunus noteikumus, kas ierobežos antibiotiku lietošanu lauksaimniecībā un novērsīs pret antibiotikām rezistentu baktēriju nokļūšanu pārtikā.

Ceturtdien, 25. oktobrī, EP deputāti galīgajā balsojumā pieņēma jaunu regulu par ārstniecisko produktu lietošanu veterinārijā ar mērķi novērst, lai pret antibiotikām rezistentie mikroorganismi tiek pārnesti no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Jauno noteikumu mērķis ir panākt, lai pārtikas produktos, ko savā uzturā lieto patērētāji, nebūtu antibiotiku atliekvielu, kā arī nodrošināt, lai antibiotikas joprojām paliek efektīvs līdzeklis cīņā ar infekciju.

Deputāte Françoise Grossetête (EPP, Francija) ir EP ziņotāja, atbildīga par priekšlikuma izstrādi un ziņojuma virzīšanu līdz galīgajam balsojumam Plenārsēdē.

Ierobežot antibiotiku lietošanu

Preventīva jeb profilaktiska veterināro antimikrobiālo līdzekļu lietošanas iespēja attieksies tikai uz atsevišķiem dzīvniekiem, un tiks pielietota tikai tajos gadījumos, ja nepieciešamību pamato veterinārārsts, pastāvot augstam infekcijas riskam. Masveida ārstēšana jeb metafilaktiska zāļu lietošana būs atļauta gadījumos, ja nav citu piemērotu alternatīvu līdzekļu, pēc atbilstoša veterinārārsta pamatojuma saņemšanas.

Atsevišķi antimikrkobiālie līdzekļi tiks izmantoti tikai cilvēku ārstēšanai.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, veterinārās zāles nedrīkstēs lietot, lai kompensētu sliktos dzīvnieku turēšanas apstākļus, vai lai veicinātu dzīvnieku ātrāku attīstību un augšanu.

Kas izraisa rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem? 
  • Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir mikroorganisma iegūtās spējas pretoties viena vai vairāku antimikrobiālo līdzekļu darbībai.  
  • Visizplatītākie AMR rašanās un izplatīšanās iemesli ir antibiotiku pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana, kā arī rezistentu mikroorganismu pārnešanas gadījumi starp cilvēkiem, starp dzīvniekiem un cilvēkiem, starp dzīvniekiem un apkārtējo vidi. 

ES standarti importam

Tirdzniecības partneriem, kas eksportē pārtikas produktus uz ES valstīm, būs jāievēro ES standarti attiecībā uz antibiotiku lietošanu.


Veicināt inovāciju

Jaunie noteikumi paredz lielāku atbalstu jauniem pētījumiem par antimikrobiālajiem līdzekļiem, ar mērķi palielināt konkurētspēju veterināro zāļu nozarē un cīnīties ar antimikrobiālo rezistenci.


Dzīvnieku ārstnieciskā barība

Noteikumi par veterinārajiem ārstnieciskiem produktiem ir cieši saistīti ar citu regulu, kas paredz aizliegt profilaktisku un masveida antibiotiku lietošanu ārstnieciskās barības maisījumos. Noteikumi paredz, ka veterinārārstiem, pēc pienācīgas pārbaudes, būs jāizraksta recepte antibiotiku lietošanai dzīvnieku ārstnieciskajā barībā. Atbildīgā EP ziņotāja par otru priekšlikumu ir Clara Eugenia Aguilera García (S&D, Spānija)

Par abiem priekšlikumiem plenārsēdes balsojums notika 25. oktobrī.

Uzzini vairāk, kā EP deputāti piedāvā apkarot mikrobu rezistenci.

Nākamie soļi

Jaunie noteikumi piemērojami pilnā apmērā no 2021. gada beigām.


Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni, lai uzlabotu sabiedrības veselību.