Globalizācijas pielāgošanās fonds: nepieciešams palielināt palīdzību bez darba palikušiem darbiniekiem 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Parlaments atbalsta noteikumus par Globalizācijas pielāgošanās fonda darbību, kas palīdzēs reaģēt uz digitalizācijas un vides izaicinājumiem un veicinās piekļuvi palīdzībai fonda ietvaros.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir viens no ES veikumiem sociālās politikas jomā - ceļā, lai samazinātu bezdarba līmeni un stiprinātu sociālo Eiropu.

Globalizācija var radīt būtiskas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības struktūrā, piemēram, ja uzņēmums pārtrauc darbību vai pārceļ ražošanu ārpus ES, kā rezultātā cilvēki var zaudēt darbu.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots 2006. gadā, lai palīdzētu cilvēkiem, kas zaudējuši darbu globalizācijas vai pasaules ekonomiskās un finanšu krīzes dēļ, un kuru zaudētas darbavietas ievērojami ietekmēja reģionālo un vietējo ekonomisko attīstību.

EGF ir ārkārtas solidaritātes fonds, un kā īpašs finanšu instruments, tas tiek mobilizēts uz ‘’ad-hoc’’ pamata. EGF līdzfinansē veicināšanas projektus (apmācības, stimuli pieņemšanai darbā), lai palīdzētu cilvēkiem atrast jaunas darba vietas vai uzsākt savu biznesu.

Par to, kā ES pārvalda globalizāciju, lai tā nestu labumu, lasi mūsu rakstā.

EGF regulējumā precīzi izklāstīti noteikumi un palīdzības piešķiršanas kritēriji, tai skaitā, kādiem saņēmējiem un cik ilgi ir tiesības uz palīdzību EGF ietvaros.

EGF atbalstītos projektus vada un īsteno valsts iestādes un reģionālās pašvaldības. Fonda līdzekļi netiek izmantoti, lai līdzfinansētu pensijas vai pabalstus bezdarbniekiem.

Parlaments atbalstīja jaunā likuma projektu, kas reglamentēs fonda darbību pēc 2020. gada:


  • Jaunās normas mērķis ir paplašināt fonda darbības jomu, lai būtu iespēja piedāvāt palīdzību, reaģējot lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā, kas saistīti ar digitalizāciju, automatizāciju un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa izmešu līmeni. EP deputāti ierosina nomainīt fonda nosaukumu uz Eiropas Fonds pārejas atbalstam (EFPA).
  • Tā kā daudzus darbiniekus nodarbina mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kur darbavietu likvidēšana var nopietni ietekmēt mazos reģionus, deputāti rosina samazināt minimālo zaudēto darba vietu slieksni no šobrīd esošām 500 līdz 200, kā arī pagarināt pārskata periodu ilgumu.
  • Tāpat, deputāti vēlas paātrināt pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procedūras.


 


Darbiniekiem, kuri zaudē darbu jauno tehnoloģiju attīstības kontekstā, arī būs tiesības pieteikties fonda atbalsta saņemšanai.

Maria Arena (S&D, Beļģija) 
Kopīgot šo citātu Facebook: 

Nākamie soļi

Par noteikumu gala redakciju vēl jāvienojas trīs institūcijām: Parlamentam, Padomei un Komisijai.