Uzlabota produktu un pakalpojumu pieejamība ES 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Pieejamības akts daudzus ikdienā lietojamus produktus un pakalpojumus padarīs pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Vairāk informācijas mūsu video.

EP deputāti apstiprināja Eiropas Pieejamības aktu. Jaunie noteikumi ir vēl viens svarīgs solis virzībā uz taisnīgāku un iekļaujošāku Eiropu: tie palīdzēs uzlabot vecāka gadagājuma cilvēku un invalīdu ikdienas dzīvi.


ES līmeņa rīcība paplašinot pieejamo produktu un pakalpojumu klāstu

ES ir vairāk nekā 80 miljoni iedzīvotāju ar invaliditāti, un daudziem ikdienā nākas saskarties ar grūtībām, lai piekļūtu ikdienas dzīvei un darbam svarīgiem produktiem kā viedtālruņi, datori, e-grāmatas, vai mēģinot piekļūt tādiem pakalpojumiem kā biļešu automāti vai maksājumu termināļi. ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) ir noteiktas prasības arī ES un dalībvalstīm, lai nodrošinātu produktu un pakalpojumu pieejamību. Ir nepieciešama ES līmeņa rīcība, lai noteiktu kopīgas prasības galveno produktu un pakalpojumu pieejamībai visā ES.

Jaunie noteikumi radīs iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem nejusties aizskartiem un aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē visā Eiropā, vienlaikus mudinot uzņēmumus veicināt inovācijas, piedāvājot pieejamākus produktus un pakalpojumus.


Noteikumi nosaka kopīgas prasības produktu un pakalpojumu pieejamībai, tostarp: 
  • biļešu un reģistrācijas automāti; 
  • bankomāti un citi maksājumu termināļi; 
  • datori un operacionālās sistēmas; 
  • viedtālruņi, planšetdatori un TV iekārtas; 
  • piekļuve audiovizuālo mediju pakalpojumiem, e-grāmatām; 
  • e-tirdzniecības pakalpojumi; 
  • atsevišķi pasažieru transporta pakalpojumu elementi; 
  • elektroniskie sakari, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurs 112. 

Iespējas uzņēmumiem un patērētājiem

Kopēja rīcība palīdzēs ieviest vienotas ES prasības, izlīdzinot dalībvalstu spēkā esošo tiesību aktu atšķirīgās normās, novēršot sadrumstalotību ES tirgū un vienkāršojot pieejamu produktu un pakalpojumu pārdošanu Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām, kas veicinās uzņēmumu ieinteresētību nodarboties ar šādu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Noteikumi veicinās konkurenci starp uzņēmējiem, kas, savukārt, veicinātu pieejamo produktu un pakalpojumu brīvu apriti. Var progozēt, ka tas paplašinās patērētājiem pieejamo produktu un pakalpojumu izvēli un samazinās attiecīgo produktu izmaksas, un tādējādi ilgtermiņā tas varētu potenciāli pozitīvi ietekmēt valsts budžetu, samazinot vecāka gadagājuma cilvēku un cilvēkiem ar invaliditāti atkarību no aprūpētāja.

Lai gan mikrouzņēmumiem (mazāk nekā 10 darbinieku un gada apgrozījums vai bilance mazāka par 2 miljoniem eiro), to lieluma un ierobežoto resursu dēļ, tiktu piemēroti īpaši atvieglojumi, tie tiks stimulēti ražot un izplatīt produktus un sniegt pakalpojumus, kas atbilst pieejamības jauno noteikumu prasībām. Dalībvalstīm būs jāizstrādā pamatnostādnes, lai mikrouzņēmumiem atvieglotu izpildīt tiesību aktu prasības.


Nākamie soļi

Tagad, kad par direktīvas projektu nobalsoja Eiropas Parlaments, direktīvu gala redakcijā formāli ir jāapstiprina atbildīgo ES ministru Padomei. Tiklīdz jaunā direktīva būs pilnībā pieņemta un publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī, dalībvalstīm būs trīs gadi, lai normas transponētu nacionālajos tiesību aktos, un seši gadi, lai tās pilnībā piemērotu.

Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni, lai uzlabotu sabiedrības veselību.