Nekvalitatīvu preču atgriešana: jauni noteikumi labāk aizsargās pircējus visā ES 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Opening a brand new refrigerator door ©AP Images/European Union-EP 

Pēc Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas deputāti drīzumā sāks sarunas ar Padomē pārstāvētajām ES dalībvalstu valdībām par jauniem noteikumiem, kas uzlabos pircēju tiesības visā Savienībā.

Patlaban to, kā risināmas situācijas, kad iegādāta nekvalitatīva prece, atkarībā no tā, kurā ES dalībvalstī atrodaties un vai pirkums ir izdarīts tiešsaistē vai bezsaistē, nosaka atšķirīgi noteikumi. Var atšķirties arī pircēju tiesības uz preces salabošanu vai nomaiņu, kā arī tas, kādā termiņā šīs tiesības ir izmantojamas.

 

Jaunie noteikumi, par kuriem patlaban norisinās sarunas starp Parlamentu un Padomi, būs vienādi visā Eiropas Savienībā un attieksies gan uz tiešsaistē, gan bezsaistē izdarītiem pirkumiem. Patērētāju tiesībās tiks ieviesti vairāki uzlabojumi:

  • iespēja brīvi izvēlēties situācijas risinājumu, proti, vai preci labot vai nomainīt, un, ja labošanai nebūs apmierinošu rezultātu, cenas samazinājums vai samaksātās summas atlīdzināšana;
  • gadu pēc piegādes vai pirkuma izdarīšanas patērētājs būs atbrīvots no pienākuma pierādīt, ka prece bijusi nekvalitatīva piegādes vai pirkuma izdarīšanas brīdī.

 

Piemēram, patērētājam, kurš vietējā sadzīves tehnikas veikalā nopircis ledusskapi, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem veselu gadu (nevis sešus mēnešus, kā tas ir pašlaik) pēc tā iegādes būtu tiesības pieprasīt to bez maksas salabot vai nomainīt, turklāt viņam nebūtu jāpierāda, ka ledusskapim attiecīgais defekts bijis jau iegādes brīdī. Šie paši noteikumi attiektos arī uz situāciju, ja ledusskapis būtu iegādāts tiešsaistē.

 

ES noteikumi paredz, ka tirgotājs ir atbildīgs par defektiem, kas parādās divu gadu laikā pēc preces iegādes. Tomēr, ja defekti konstatēti otrajā gadā, patērētājam var nākties pierādīt, ka par to rašanos nav atbildīgs viņš pats. Priekšlikuma par nekvalitatīvu preču atgriešanu autors Paskāls Arimons (Pascal Arimont) (EPP, Beļģija) skaidro, kā darbosies jaunie noteikumi.

 

Jaunie noteikumi garantē juridisko noteiktību visiem pārdevējiem neatkarīgi no tā, vai runa ir par lieliem vai maziem uzņēmumiem un vai darījums noticis tiešsaistē vai bezsaistē. Paskāls Arimons piebilst: „Tie nodrošina uzņēmumiem vienlīdzīgus konkurences apstākļus, sniedzot lielāku juridisko noteiktību un paļāvību iesaistīties pārrobežu tirdzniecības darījumos. Likvidējot juridiskos šķēršļus, sevišķi atbalstām pavisam mazos uzņēmumus, lai ļautu tiem iegūt taisnīgu tirgus daļu e-tirdzniecībā līdzās tādiem gigantiem kā Amazon.”

 

Noteikumi attiecas uz materiālām precēm. Attiecībā uz digitālām precēm patlaban starp Parlamentu, Padomi un Komisiju jau norisinās sarunas par jauniem ES mēroga noteikumiem, kurus Parlaments apstiprināja 2017. gada novembrī. Saskaņā ar šiem noteikumiem pircējiem, kas iepirkušies tiešsaistē, būs tiesības pieprasīt, lai iegādātā prece tiktu salabota, vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu gadījumos, ja Eiropas Savienībā tiešsaistē iegādātajām spēlēm, lietojumprogrammām vai dziesmām atklāsies defekti.

Jaunie iepirkšanās noteikumi ir turpinājums ģeobloķēšanas ēras beigām attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē. Līdz šā gada beigām tiks atcelti ierobežojumi, kurus tiešsaistes veikali piemēro atkarībā no pircēja valstspiederības, dzīvesvietas vai interneta pieslēguma vietas.