PESCO: padarīt Eiropas aizsardzību efektīvāku 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

PESCO  

Šodien 25 dalībvalstis oficiāli apliecināja, ka apņemas īstenot Eiropas aizsardzības jomas integrāciju.

PESCO jeb pastāvīga strukturēta sadarbība aizsardzības jomā “ir centrālā institūcija, lai pārliecinātos, ka pašreiz no militārās sadarbības izolētās zemes tiks apvienotas zem viena jumta,” saka EP deputāts Michael Gahler (EPP). PESCO ar kopīgu paziņojumu, kuru parakstīja 23 ES dalībvalstis, tika izveidota 13. novembrī. Balstoties Ārlietu padomes lēmumā, 11.decembrī PESCO iegūst juridisku spēku.  

PESCO: strukturēts process, lai pakāpeniski padziļinātu sadarbību aizsardzības jomā

PESCO galvenais mērķis ir, apvienojot resursus, stiprināt ES spējas nodrošināt aizsardzību. Tas ļaus ietaupīt finanses, kopīgi attīstīt bruņojumu un nodrošināt, ka Eiropas bruņotie spēki ir savstarpēji vienoti.

Dalība PESCO ir brīvprātīga, taču, kad valsts nolemj ņemt dalību, tai ir jāuzņemas saistības. Ja saistības netiek izpildītas, citas dalībvalstis var konkrēto valsti izslēgt no PESCO.

“Mums jāpārtrauc militāro produktu konkurence gan savstarpēji, gan trešo valstu tirgū,” saka M. Gahlers, EP ikgadējā ziņojuma par Eiropas drošību un aizsardzību autors.
Salīdzinājumam - ES valstis aizsardzībai tērē 40% no summas, ko tai tērē ASV, bet spēj nodrošināt tikai 15 % no iespējām, ko nodrošina ASV. Tas norāda uz ļoti nopietnu efektivitātes trūkumu.

Kas ir PESCO un kādiem projektiem tā paredzēta

Pastāvīgas strukturētas sadarbības iespēja drošības un aizsardzības politikas jomā tika ieviesta ar Lisabonas līgumu. Tajā ir paredzēta iespēja vairākām ES dalībvalstīm ciešāk sadarboties drošības un aizsardzības jomā. Šis pastāvīgais ietvars sadarbībai aizsardzības jomā dos iespēju tām dalībvalstīm, kuras to vēlas un spēj, kopīgi attīstīt aizsardzības spējas, ieguldīt kopīgos projektos un paaugstināt savu bruņoto spēku operatīvo gatavību.

PESCO ir iesaistījušās visas ES valstis, izņemot Dāniju, Maltu un Apvienoto Karalisti. Taču arī šīs valstis var vēlāk pievienoties, ja apņemas izpildīt izvirzītos kritērijus.

PESCO dalībvalstīm kopīgi jāattīsta ātrās reaģēšanas spēki un jāattīsta jaunas iespējas, piemēram, jāizveido vienoti Eiropas loģistikas un medicīniskās palīdzības centri.

PESCO ir saraksts ar kopīgajiem projektiem, kas jārealizē, un ir jau sadalīts, kura dalībvalsts uzņemas katra projekta vadību. Tāpat katrai dalībvalstij jāiesniedz savs plāns ar nacionālo ieguldījumu, ko tā gatava sniegt.

PESCO UN NATO

Kritiķi apgalvo, ka jebkura Eiropas aizsardzības struktūra būs neproduktīva, jo tas iedragā NATO. Tomēr NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs atzinīgi novērtē PESCO: “Es uzskatu, ka tas var stiprināt Eiropas aizsardzību, kas ir labi gan Eiropai, gan NATO.”


Arī EP deputāts Michael Gahler atzīmē, ka “NATO nejūtas apdraudēti” un saka: “Esmu pārliecināts, ka šīs 22 valstis, kas ir ES un NATO dalībvalstis, nodrošinās, ka PESCO būs labs veids,  lai uzlabotu mūsu karaspēku mijiedarbību.”