Teroristiska rakstura saturs tiešsaistē: deputāti vēlas, lai interneta uzņēmumi to dzēš vienas stundas laikā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Deputāti vēlas, lai interneta uzņēmumi dzēš teroristiska rakstura saturu tīmeklī vienas stundas laikā /foto Grzegorz Walczak, Unsplash/  

Deputāti drīz varētu sākt sarunas ar ES valstīm par noteikumiem, kuri paredzēs prasības interneta uzņēmumiem vienas stundas laikā dzēst teroristisku saturu, saņemot pieprasījumu par dzēšanu.

24. septembrī EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) apliecināja atbalstu nostājai par jauniem ES noteikumiem, lai ierobežotu vardarbīga satura izplatību tīmeklī, kurā izskan aicinājums veikt terora aktu. Par jaunu noteikumu sagatavošanas nepieciešamību Parlaments vienojās pirms Eiropas vēlēšanām. Komiteja apstiprināja mandātu uzsākt sarunas ar ES ministriem.


Parlamenta prioritātes

Turpinot iesāktos pasākumus pret radikalizāciju tiešsaistē, Parlaments ierosina, lai interneta uzņēmumiem un platformām būtu saistošas prasības dzēst teroristisku saturu tiešsaistē vienas stundas laikā pēc kompetentas nacionālās iestādes pieprasījuma saņemšanas. Būtiski ir teroristisko saturu izņemt pirmajās stundās pēc tā parādīšanās tiešsaistē, lai maksimāli ierobežotu tā ātru turpmāko izplatīšanos. Uzņēmumiem, kuri sistemātiski neievēros likuma prasības, būs iespēja piemērot naudassodu, kas varēs sasniegt 4% no to kopējā uzņēmuma apgrozījuma.

Parlamenta mērķis ir palielināt sabiedrības drošību, vienlaicīgi, deputāti vēlas garantēt, ka tiek saglabāta un aizsargāta runas un preses brīvība. Deputāti pauda skaidru nostāju, ka polemiku raisošu vai pretrunīgi vērtētu viedokļu paušana par jutīgiem politiskiem vai sabiedriskiem jautājumiem nevar tikt klasificēti kā teroristiska rakstura saturs. Viņi arī uzsver, ka mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizveido lietotājam draudzīgus sūdzību iesniegšanas mehānismus un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pārredzami.

EP deputāti uzstāj, ka interneta uzņēmumiem, kas mitina lietotāju augšupielādētu saturu, piemēram, Facebook vai YouTube, nevajadzētu uzlikt pienākumu veikt proaktīvus pasākumus, lai pašiem identificētu teroristisku saturu tiešsaistē - kas, pēc platformu atzinumiem, varētu radīt tām smagu slogu. Par informācijas uzraudzību vai aktīvu faktu meklēšanu, kas norāda uz nelikumīgām darbībām, jābūt atbildīgai valsts iestādei.

Parlaments arī uzskata, ka nevajadzētu ieviest obligāto filtru piemērošanu vai automatizētu atklāšanas rīku izmantošanu, jo ​​tas var radīt kļūdas un neprecizitātes, kā rezultātā, nekaitīgs saturs tiek marķēts kā “teroristisks”.


Kā tas darbojas?

Dalībvalstīm būs jāizraugās kompetenta iestāde un jāziņo par to Eiropas Komisijai, kura publicēs sarakstu ar visām attiecīgajām struktūrām ES valstīs.

Tiklīdz valstu iestāde identificē teroristisku saturu tīmeklī, dzēšanas pieprasījums tiek nosūtīts interneta platformām, kurām vienas stunda laikā to jāizdzēš vai jābloķē piekļuvi šim saturam visās ES dalībvalstīs.

Lai palīdzētu mazākām platformām, EP deputāti ierosina ieviest sava veida ‘’iepriekšējā paziņojuma’’ iespēju: uzņēmumi, kuri nekad nav saņēmuši satura dzēšanas pieprasījumu, būtu jāinformē 12 stundas pirms pirmā rīkojuma izsniegšanas, lai tie dzēstu viņu mitināto saturu. Tāpat kompetentai iestādei būs jāsniedz informācija par procedūru un izpildes termiņiem.


Pamatinformācija

2018. gada septembrī Eiropas Komisija nāca klājā ar regulas priekšlikumu, sekojot ES valstu vadītāju aicinājumam 2018. gada jūnijā. ES ministru Padome panāca politisku vienošanos par leģislatīvā akta priekšlikumu 2018. gada decembrī. Eiropas Parlaments plenārsēdē atbalstīja regulas projektu 2019. gada aprīlī.

Nākamie soļi

LIBE komitejas lēmums sākt sarunas ar ES Padomi tiks paziņots nākamajā plenārsēdē (oktobrī). Ja Parlamentā netiek pieprasīts balsojums, mandāts tiek uzskatīts par apstiprinātu un sarunas var sākties jebkurā laikā, iespējams, jau oktobrī.


Uzzināt vairāk par ES veiktajiem terorisma apkarošanas pasākumiem: