Sabiedrība 

Produkti šajā kategorijā 

       

Sabiedrība 
 

Stiprinot uzticēšanos datu apmaiņai, ES tiesību aktu mērķis ir veicināt inovācijas, sekmēt zaļo pāreju un sniegt labumu cilvēkiem.

       

ES strādā pie tā, lai nodrošinātu labākus darba apstākļus un uzlabotu darba ņēmēju tiesības visā Eiropā, sākot no darba laika un bērna kopšanas atvaļinājuma līdz darba ņēmēju drošībai.