Sabiedrība 

Produkti šajā kategorijā 

Fotoattēls: Eiropas Savienības Pamattiesību harta.        

Sabiedrība 
 

ES Pamattiesību harta 2019. gada 1. decembrī svin 10. gadadienu. Hartā ir izklāstītas pilsoņu tiesības un brīvības. Atzīmējot šo dienu, aicinām iepazīties ar svarīgākiem faktiem.

Fotoattēls: Venēciju nesen piemeklēja plūdi, kuros ūdens sasniedza augstāko līmeni vairāk nekā 50 gadu laikā. ©123RF / Eiropas Savienība - EP.        

ES 2020.gadā būs jāpārskata savi ilgtermiņa mērķi klimata jomā. Parlaments vēlas plašāku vērienu, bet vai valstis spēs vienoties par mērķiem un līdz 2050.gadam sasniegt klimata neitralitāti?

Foto: Viena no svarīgākām Parlamenta darba kārtības prioritātēm ir klimata pārmaiņu problēmu novēršana -  ©AP Images/Eiropas Savienība 2018 - EP.        

Sabiedrība 
 

Aicinām iepazīties ar svarīgākiem faktiem un statistiku klimata pārmaiņu jomā ES: reģionālā ietekme, lielākie emitētāji, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšana un citi jautājumi.

Foto: ES nepieciešami  papildu ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamās enerģijas ražošanā ©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP        

Sabiedrība 
 

Pāreja uz mazāk piesārņojošu ekonomiku prasa nozīmīgus ieguldījumus. ES vēlas nodrošināt privātā kapitāla plūsmu uz klimatam draudzīgiem projektiem, jo ar valstu iespējām nav pietiekami.

cover picture for international women's day        

Sabiedrība 
 

Sievietes spēlē svarīgu lomu sabiedriskajā dzīvē un politikā. Bet kā sievietes ir pārstāvētas Eiropas Parlamentā? Vairāk informācijas par sieviešu pārstāvību - mūsu infografikās.