Sabiedrība 

Produkti šajā kategorijā 

       

Parlaments ir gatavs uzsākt sarunas par priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt minimālo darba algu, kas nodrošina pienācīgus dzīves apstākļus Eiropas Savienībā. Uzzini vairāk.

       

ES lauksaimniecības politikas reformu kavēšanās neietekmēs lauksaimnieku ienākumus. Parlaments 2020. gada decembrī apstiprināja priekšlikumu, kas nodrošinās vienmērīgu pāreju.