Deputāti aicina noteikt kvotas sieviešu skaitam uzņēmumu vadībā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

© Getty  

Tikai 10% no amatiem Eiropas lielo uzņēmumu valdēs ieņem sievietes, lai gan 60% no universitāšu absolventēm ir tieši sievietes. Grieķu deputāte Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP) vēlas panākt, ka uzņēmumu valdēs sievietes ieņemtu arvien vairāk amatu un aicina ieviest kvotas.

Lai gan situācija katrā valstī ir atšķirīga, statistikas dati liecina, ka sieviešu skaits uzņēmumu augstākā līmeņa vadībā joprojām ir niecīgs. Kvotu ieviešana dažās ES valstīs ir vainagojusies panākumiem un situācija pamazām uzlabojas, tomēr šis progress ir tik lēns, ka būs nepieciešami vēl 50 gadi, lai uzņēmumu valdēs vismaz 40% locekļu būtu sievietes.
 
R.Kratsa-Tsagaropoulou ziņojums uzsver: "Lai sasniegtu noteiktās kvotas, uzņēmumu vadošajos amatos sievietes nebūtu jāieceļ dzimuma dēļ, bet gan ņemot vērā sasniegumus attiecīgajā uzņēmumā" un aicina Komisiju izstrādāt "ceļvedi īpašu, izmērāmu, atbilstošu, reāli īstenojamu un termiņiem pakļautu mērķu noteikšanai, kuri jāsasniedz, lai panāktu līdzsvarotu pārstāvību."
 
Vairākas dalībvalstis, piemēram Francija un Spānija, jau ir noteikušas sieviešu pārstāvības līmeni vadības struktūrās, kuram līdz 2015.gadam jāsasniedz 40% līmeni. Itālija un Beļģija patlaban apspriež līdzīgu noteikumu īstenošanu. Kvotu ieviešana ir pierādījusi savu efektivitāti: Francijā 2008.gadā sieviešu pārstāvība vadošos amatos bija 7,6 %, bet 2010. gadā, kad tika gatavots tiesību akts, jau 12 %. Spānijā attiecīgi pieaugums bija no 6,6%  2008. gadā līdz 11% 2010.gadā.
 
R.Kratsa-Tsagaropoulou ziņojuma komitejas balsojums paredzēts 25. maijā; balsojums plenārsēdē - jūlijā.