EP vēlas nodrošināt interneta neitralitāti: ko tas nozīmē?  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

©AP images/European Union - EP  

Runājot par interneta attīstību nākotnē, bieži tiek diskutēts par interneta neitralitātes principu, kas nozīmē nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām interneta datu plūsmām. 27. oktobrī EP deputāti balsos par Eiropas elektronisko sakaru vienotā tirgus regulu, kurā iekļauta arī prasība par interneta neitralitātes nodrošināšanu. Pēc divus gadus ilgušās sarunām EP ar dalībvalstīm vienojies par teksta galīgo variantu un tagad EP deputātiem tas oficiāli jāapstiprina plenārsesijas balsojumā.

Kas ir interneta neitralitāte?

 

Saskaņā ar interneta neitralitātes principu, meklētājprogrammu operatoriem jānodrošina nediskriminējoša tiešsaistes meklēšana, kas nozīmē, ka tie nedrīkst ar nodomu bloķēt vai kavēt pieeju kādai konkrētai tīmekļa vietnei vai pakalpojumam.


Eiropas Parlaments un ES Padome šā gada jūnijā pēc ilgām sarunām panāca neformālu vienošanos par Eiropas elektronisko sakaru vienotā tirgus regulu jeb telekomunikāciju paketi, kurā iekļauts arī interneta neitralitātes jautājums. Taču kritiķi norāda, ka jaunajā regulējumā tas nav pietiekami skaidri definēts.


Specializēti pakalpojumi

 

Līdzās interneta neitralitātei regulas projektā noteikta īpaša shēma “maksā par prioritāti”, kas nozīmē, ka gan lietotāji, gan uzņēmumi par atsevišķu samaksu varēs prioritārā kārtā iegūt sev vēlamo informāciju. Regulā gan uzsvērts, ka specializētos pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai tad, ja tīkla jauda ir pietiekama šādu pakalpojumu sniegšanai un tas neietekmē citu interneta lietotāju piekļuves kvalitāti. Priekšroka datu plūsmā tiks dota sensitīvu medicīnisko datu apmaiņai, auto bez vadītāja kontrolēšanai un no attāluma veiktām operācijām.

 

Nulles likme


Nulles likme ir komerciāla prakse, ko bieži pielieto mobilo sakaru operatori, atsevišķu aplikāciju radītās datu plūsmas piedāvājot lietotājiem bez maksas, kas kaitē visiem konkrēto aplikāciju konkurentiem. Parlaments paredzējis ļaut valstu regulatoriem, kas atbildīgi par regulas īstenošanu, pašiem lemt, vai atļaut šo praksi savā valstī.


Nākamie soļi


Ja Parlaments nākamnedēļ apstiprinās šo regulu, tā nekavējoties stāsies spēkā visās ES valstīs.


Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc regulas pieņemšanas Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) noteiks vispārējas pamatnostādnes par to, kā valstu regulatoriem jāīsteno regulā iekļautās prasības.