Īsumā par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un tās reformu 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas mērķis ir samazināt oglekļa emisijas. Uzzini, kā tā darbojas un kāpēc nepieciešama reforma.

Kas ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma?

Lai gan Eiropas Savienība ir trešais lielākais CO2 emisiju avots pasaulē, tā strādā arī pie vērienīgiem klimata mērķiem: plānots, ka līdz 2030. gadam CO2 emisijas tiks samazinātas par vismaz 40% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, kas tika uzsākta 2005. gadā, ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību ES vēlas sasniegt iepriekšminēto mērķi.

 

Kā tā strādā?

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma uzliek par pienākumu vairāk nekā 11 000 spēkstacijām un rūpnīcām saņemt atļauju katrai CO2 izmešu tonnai. Tam vajadzētu nodrošināt stimulu radīt mazāk piesārņojuma, proti, jo mazāk piesārņojuma, jo mazāk tiek maksāts. Uzņēmumiem šīs atļaujas ir jāpērk, izmantojot izsoles, cena atbilst pieprasījuma un piedāvājuma noteikumiem.

Taču dažreiz šīs atļaujas tiek izsniegtas arī bez maksas, īpaši nozarēs, kur pastāv risks, ka uzņēmumi pārcels ražošanu uz citiem reģioniem, kur emisiju ierobežojumi nav tik stingri.

Kāpēc nepieciešama reforma?

Krīzes laikā samazinājās pieprasījums pēc šīm atļaujām, taču piedāvājums palika nemainīgs, kā rezultātā šis atļaujas šobrīd ir ļoti lētas un ir liels to pārpalikums.

Zemās cenas attur uzņēmumus ieguldīt videi draudzīgās tehnoloģijās, kas savukārt kavē sistēmas efektivitāti un cīņu pret klimata pārmaiņām.

 

Kas ir reformas pamatā?

Pašreizējā Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas direktīva ir spēkā līdz 2020. gadam. Reformas mērķis ir izstrādāt ES oglekļa tirgus nākotnes plānu laikposmam pēc 2020. gada, plānojot palielināt siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojumus saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Lai paaugstinātu cenas, priekšlikumā iekļauts izsolāmo emisiju kvotu ikgadējs samazinājums.

 

Priekšlikumu vidū ir arī ierosinājums izveidot divus jaunus fondus, lai veicinātu pāreju uz zemas oglekļu emisijas ekonomiku. Fondi sniegtu atbalstu atjaunojamai enerģijai un palīdzētu uzlabot energosistēmas maznodrošinātajās dalībvalstīs.

EP 6. februārī nobalsoja par jaunajiem noteikumiem.