Klimata pārmaiņas: mazināt ietekmi uz sievietēm 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Klimata pārmaiņas sievietes ietekmē citādi. ©AP Images/European Union-EP  

Klimata pārmaiņas sievietes ietekmē vairāk nekā vīriešus. EP deputāti vēlas rīkoties, lai novērstu riskus, kas īpaši skar nabadzīgas sievietes.

Klimata pārmaiņu ietekmi katrs izjūt citādi. Tas atkarīgs ne tikai no tā, kur tu dzīvo, atšķirību rada arī tas, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Apvienoto Nāciju Organizācijas citētais pētījums parāda, ka klimata pārmaiņas katru dzimumu ietekmē citādi.

Viens no piemēriem ir Bangladeša, kur pēc 1991. gada plūdiem sieviešu mirstības līmenis bija piecas reizes augstāks nekā vīriešu mirstības līmenis. Arī tad, kad 2003. gadā Eiropu pāršalca karstuma vilnis, mirušo vidū bija vairāk sieviešu nekā vīriešu. Pētījuma dati liecina, ka sievietes un bērni nāves gadījumiem katastrofu brīžos ir pakļauti krietni biežāk nekā vīrieši.

4. decembrī Eiropas Parlamenta Dzimumu līdztiesības komiteja apstiprināja ziņojumu par dzimumu līdztiesības jautājumiem klimata pārmaiņu kontekstā. Komiteja aicina ES iestādes, izstrādājot jaunus tiesību aktus, ņemt vērā atšķirīgo ietekmi uz dzimumiem.

Ziņojuma autore Linnéa Engström (Greens/ EFA) uzsvēra, cik svarīgi ir ņemt vērā dzimumu atšķirības: “Dabas katastrofu gadījumos sievietes mirst daudz biežāk nekā vīrieši.”

Savā ziņojumā Engström norāda, ka dzimumu līdztiesība varētu kalpot par ilgtspējīgas attīstības katalizatoru un ka, kad tiek veidota politika, kas skar šos jautājumus, sievietes būtu vienmēr jāiesaista

“Sievietes nav tikai upuri,” viņa saka. “Viņas bieži apsaimnieko zemi, ir atbildīgas par ūdens piegādi, viņas ir spējīgas kļūt par efektīvām pārmaiņu dalībniecēm, lai mazinātu sekas un spētu pielāgot šo jautājumu stratēģiju savās kopienās.”

Engström 15. janvārī EP plenārsesijas laikā uzstājās ar īsu sava ziņojuma prezentāciju, tam sekoja balsojums 16. janvārī, kura laikā EP deva tam savu atbalstu.Kā klimata pārmaiņas ietekmē sievietes

Ir vairāki veidi, kā klimata pārmaiņas var sievietes ietekmēt vairāk nekā vīriešus, īpaši tas jūtams teritorijās, kur ir zems sociāli ekonomiskais līmenis. Spied šeit, lai iepazītos ar padziļinātu analīzi par to, kā saistītas klimata pārmaiņas un dzimumu vienlīdzība.

Piemēram, daudzās jaunattīstības valstīs sievietes un meitenes ir atbildīgas par ūdens savākšanu. Kad ir sausuma periodi, viņu darba apjoms palielinās, jo viņām ir jāiet tālāk, lai atrastu ūdeni. Tā kā, lai darītu šo darbu, meitenēm jābūt mājās, viņas riskē neiegūt izglītību.   

Paaugstinātas gaisa temperatūras dēļ slimības izplatās ātrāk. Tā kā daudzās sabiedrībās sievietes joprojām ir primārās aprūpētājas, darba apjoms palielinās, un viņām ir lielāks risks saslimt pašām. Īpaši apdraudētas ir grūtnieces.

Tāpat sievietes katastrofu gadījumos biežāk kļūst par upuriem, jo viņas ir atbildīgas par bērniem vai vecāka gada gājuma cilvēkiem. Sievietes ierobežo viņu tradicionālas lomas, kas pieņemtas sabiedrībā, to dēļ daudzas var nemācēt peldēt vai būt ierobežotas kustībās tradicionālā apģērba dēļ.

Klimata pārmaiņas dažkārt var kalpot par iemeslu migrācijai. Dažos gadījumos migrē tikai vīrieši, kamēr sievietes tiek atstātas rūpēties par mājsaimniecību. Tas rada problēmas, jo daudzviet sievietes nevar piekļūt resursiem.

Kad sievietes un meitenes tiek pārvietotas, viņas daudz biežāk pakļautas seksuālajai vardarbībai. Tāpat viņām ir citas sanitārās vajadzības, kas bieži netiek apmierinātas. Viņas ir neaizsargātas arī tad, ja ir stāvoklī vai rūpējas par maziem bērniem.