Sešas jaunas iespējas elektroenerģijas patērētājiem ES 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Patērētājiem būs tiesības pieprasīt viedo skaitītāju, kas parāda enerģijas patēriņu un izmaksas reālā laikā.  

Pateicoties jaunajiem ES noteikumiem, patērētāji varēs baudīt jaunas priekšrocības elektroenerģijas izmantošanas jomā, piemēram, piekļūt cenu salīdzināšanas vietnēm un ražot savu enerģiju.

Lasīt tālāk, lai uzzinātu, kādas papildus iespējas varēs baudīt elektroenerģijas patērētāji ES jau tuvā nākotnē.


1. Enerģijas ražošana mājās un tās pārdošana

Patērētājiem un vietējām kopienām būs iespēja aktīvi iesaistīties elektroenerģijas tirgū: pašiem ražot elektroenerģiju, patērēt to vai pārdot citiem.


2. Vieglāk mainīt piegādātāju

Patērētājiem būs iespēja mainīt elektroenerģijas piegādātāju bez maksas un maksimāli īsā laikā - vēlākais 3 nedēļu laikā. Nākotnes uzdevums, lai līdz 2026. gadam patērētajiem būs iespēja to izdarīt 24 stundu laikā. Izņēmums būs tās reizes, kad līgums ir noslēgts uz konkrētu laika periodu, un patērētājs vēlas izbeigt līguma darbību pirms noteiktā termiņa. Šajā gadījumā noteiktai maksai jābūt proporcionālai un nedrīkst pārsniegt tiešo ekonomisko zaudējuma apmēru enerģijas piegādātājam.


3. Nodrošināt uzticamas cenu salīdzināšanas vietnes

Pirms izšķirties par piegādātāja maiņu, svarīgi ir iegūt informāciju. Dažās ES valstīs enerģijas patērētāji jau var izmantot tiešsaistes cenu salīdzināšanas rīkus. EP likumdevēji panāca vienošanos, lai nodrošinātu, ka patērētājiem katrā ES valstī būtu bezmaksas piekļuve vismaz vienam šādam instrumentam, kas arī atbilstu minimālajiem kvalitātes standartiem.

Saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, patērētājiem ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no jauna līguma, ja tas ticis noslēgts ārpus piegādātāja uzņēmuma telpām, internetā vai pa telefonu.


4. Skaidrāki elektrības rēķini

Kā liecina Eiropas Komisijas veiktais tirgus pētījums, daudzi patērētāji joprojām nesaprot informāciju, kas iekļauta elektrības rēķinos. Jaunie noteikumi paredz to uzlabot, pieprasot piegādātajam viegli saprotamā veidā sniegt informāciju par enerģijas patēriņu un izmaksām.


5. Elektroenerģijas patēriņa uzraudzība

Patērētājiem būs tiesības pieprasīt viedo skaitītāju, kas parāda enerģijas patēriņu un izmaksas reālā laikā. Tā datiem jābūt nolasāmiem arī attālināti. Šie skaitītāji jāuzstāda taisnīgos apstākļos četru mēnešu laikā pēc klienta pieprasījuma saņemšanas. ES valstīm ir jānodrošina viedo skaitītāju ieviešana, taču tām nav pienākuma finansēt to uzstādīšanu, ja izmaksas pārsniedz ieguvumus.

Noteikumi paredz iespēju patērētājiem pielāgot savu enerģijas patēriņu arī reālajām tirgus cenām, ja viņi izvēlas elektroenerģijas cenu dinamisko līgumu, kas ir jaunajos noteikumos paredzēta iespēja.


6. Neaizsargāto klientu aizsardzība

ES valstīm būs jānodrošina elektroenerģijas piegāde mazāk aizsargātiem patērētājiem un mājsaimniecībām, kuras ierobežotas piekļuvei elektroenerģijai līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, sniedzot priekšrocības sociālā nodrošinājuma sistēmas ievaros.

Priekšlikumi ir daļa no plašākas elektroenerģijas tirgus reformas un priekšlikumu pakotnes “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”, un tie ir izstrādāti, lai veicinātu konkurētspēju; stiprināt ES valstu sadarbību krīzes situācijās enerģētikas jomā; un atvieglot pāreju uz tīriem enerģijas avotiem, piemēram, vēja un saules enerģiju, kas bieži vien ir mazāk prognozējami.


Tagad, kad par noteikumu gala versiju nobalsoja Eiropas Parlaments, vienošanās vēl oficiāli jāapstiprina ES ministriem. ES valstīm būs jātransponē jaunie noteikumi nacionālajos tiesību aktos līdz 2020. gada 31. decembrim.