Kā EP deputāti mūs pārstāv? (Video) 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

ES pilsoņi ievēlē Eiropas Parlamenta deputātus, kuri pārstāv viņus un viņu intereses.

705 Eiropas Parlamenta deputāti piedalās Eiropas likumdošanas procesā un balso par likumiem, kurus piemēro visās ES dalībvalstīs. EP deputāti apspriežas ar ieinteresētajām personām un ekspertiem un balso pilsoņu vārdā, lai aizstāvētu viņu intereses.