ES paveiktais virzībā uz CO2 emisiju samazināšanas mērķiem (infografika)  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES nākusi klājā ar ambicioziem mērķiem līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu. Vairāk informācijas par ES progresu virzībā uz noteiktajiem mērķiem - mūsu infografikā.

Viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm ir cīņa pret klimata pārmaiņām. ES apņēmās īstenot pasākumu kopumu, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu. Cik nozīmīgs progress jau ir panākts?

Vai Eiropai izdodas turēties pie iezīmētā kursa virzībā uz noteiktajiem mērķiem?  

Mērķiem 2020. gadam klimata jomā jābūt sasniegtiem


ES mērķi 2020. gadam ir izklāstīti enerģētikas un klimata tiesību aktu kopumā, pieņemtajam 2008. gadā. Viens no iekļautajiem mērķiem ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 20% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

2015. gadā Eiropas Savienībā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms bija samazinājies par 22% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Balstoties uz ES dalībvalstu pēdējām prognozēm, ES izdosies saglabāt iezīmēto kursu un sasniegt mērķi. Izvērtējot esošo situāciju, var prognozēt, ka 2020. gada emisiju apjoms būs par 26% mazāks nekā 1990. gadā.    

Tajā pašā laikā, provizoriskie aprēķini liecina, ka radīto emisiju apjoms 2017. gadā Eiropas Savienībā ir pieaudzis. COP24 Konferences kontekstā, kas š.g. decembrī notiks Katovicē Polijā, šobrīd tiek apriests jautājums, kā pastiprināt esošos ES mērķus 2030. gadam un ES stratēģiju 2050. gadam.  

Progress vērojams enerģētikas un industriju nozarēs

Lai sasniegtu iezīmētos mērķus enerģētikas un industriju jomās, ES veic pasākumus vairākos virzienos.

Viens no īstenotiem mēriem ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ieviešana, kas nosedz siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada enerģētikas un rūpniecības nozares, un aviācijas sektors. Lidmašīnu rādītais emisiju apjoms sastāda aptuveni 45% no kopējā ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma.

Laika posmā starp 2005. un 2016. gadu izmešu apjoms, ko emitē elektrostacijas un rūpnīcas, iekļautas ETS sistēmā, nokritās par 26%. Tas ir ievērojami vairāk salīdzinājumā ar mērķi 2020. gadam - samazināt par 23%.

Nacionālie mērķi CO2 emisiju samazināšanai

Lai samazinātu CO2 izmešu apjomu, ko rada citas nozares (transports, lauksaimniecība, ēkas, atkritumu apsaimniekošana), ES dalībvalstis atbalstīja priekšlikumu par nacionālo mērķu noteikšanu CO2 emisiju samazināšanai katrā ES dalībvalstī Kopīgu centienu regulas ietvaros. Salīdzinot ar 2005. gadu, 2016. gadā izmešu apjoms nozarēs, ko nosedz nacionālie mērķi, samazinājās par 11%, apsteidzot mērķi 2020. gadam - 10% samazinājums.

Kādi mērķi ir noteikti ES dalībvalstīs ?