Jauni noteikumi labākam darba un privātās dzīves līdzsvaram 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Parlaments apstiprina jaunus noteikumus, kas palīdzēs strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem veiksmīgāk apvienot profesionālas intereses ar privāto dzīvi un ģimenes aprūpes pienākumu izpildi.

Pielāgojami darba apstākļi, elastīgs darba režīms un labāk pārvaldīts vecāku un aprūpētāja atvaļinājums - ir pamatelementi ceļā uz iekļaujošāku un taisnīgāku Eiropu. Pateicoties jaunajiem noteikumiem, vairs nebūs nepieciešams veikt izvēli starp ģimeni un karjeru.

Līdzsvars starp darba un ģimenes pienākumiem dzimumu līdztiesības veicināšanā

Eurostat dati liecina, ka sievietēm, kuru nodarbinātības līmenis ES 2017. gadā bija 66.5% (salīdzinājumā ar 78% starp vīriešiem), biežāk nākas saskarties ar karjeras pārtraukumiem vai nepieciešamību strādāt nepilnu darba laiku, lai rūpētos par bērniem vai apgādībā esošām personām. Pastāvošā situācija veicina vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensijas apmēra atšķirības palielināšanu.

Ceturtdien, 4. aprīlī, Eiropas Parlaments galīgajā balsojumā apstiprināja jaunus noteikumus labākam darba un privātās dzīves līdzsvaram ES līmenī, kuru mērķis ir veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas, risinot problemātiskos jautājumus sasitībā ar nepietiekamu sieviešu pārstāvību darba tirgū, uzsverot nepieciešamību stimulēt tēvus izmantot paternitātes atvaļinājumu.

Jauni ES noteikumi labākam līdzsvaram starp darba un ģimenes pienākumu izpildi.  

Jaunie Eiropas līmeņa minimālie standarti


  • Tiesības uz paternitātes atvaļinājumu tēvam vai līdzvērtīgam otram vecākam (ja tie ir atzīti valsts likumā), kas nav īsāks par desmit darba dienām un apmaksāts vismaz slimības atvaļinājuma apjomā;
  • Individuālās tiesības uz 4 mēnešu bērna kopšanas atvaļinājumu, 2 no kuriem ir apmaksāti un ko vecāki nedrīkst viens otram nodot. Apmaksas līmeni periodam, ko nedrīkst nodot, nosaka dalībvalstis;
  • Tiesības uz 5 darba dienu aprūpētāja atvaļinājumu gadā darbiniekam, kuram ir smagi slimi aprūpējami vai apgādājami radinieki;
  • Noteikumi pastiprina strādājošo vecāku (kam ir bērni līdz 8 gadu vecumam) un aprūpētāju tiesības pieprasīt elastīgu darba režīmu (piemēram, elastīgu vai saīsinātu darba laiku).

Nākamie soļi

Tagad, kad par vienošanos nobalsoja Eiropas Parlaments, likumprojekts formāli būs jāapstiprina ES Ministru Padomei. Pēc noteikumu apstiprināšanas, dalībvalstīm būs trīs gadi laika, lai īstenotu direktīvā noteiktās prasības.

Kā ES uzlabo darba ņēmēju tiesības

ES strādā, lai uzlabotu darba apstākļus. 2019. gadā EP deputāti atbalstīja jaunus noteikumus, kas ievieš jaunu minimālo tiesību apjomu visiem darba ņēmējiem, ieskaitot mazāk aizsargāto darbinieku kategoriju ar netipiskiem darba līgumiem un tos, kuri veic nestandarta darbus, piemēram, gadījuma rakstura darba pienākumu izpildītāji (no angļu ‘’gig economy’’). Parlaments atbalstīja reformu, lai uzlabotu norīkoto darbinieku aizsardzību.

ES pieņēma noteikumus attiecībā uz darba laiku, veselību un drošību darba vietā un sociālā nodrošinājuma koordināciju, darba ņēmējam strādājot citā dalībvalstī.