Erasmus+ programma: jaunas prioritātes un vairāk iespēju nākotnē 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlaments apstiprina priekšlikumu palielināt finansējumu Erasmus+ programmai, nosakot jaunas prioritātes un nodrošinot papildu iespējas dalībniekiem, kas nāk no nelabvēlīgas vides.

Eiropas Parlaments 28. martā apstiprināja finansējumu Erasmus+ programmai nākamajā finanšu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam. Erasmus + programmas ietvaros tiek sniegtas mobilitātes un apmācību iespējas jauniešiem, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību.

Deputāti ierosina:


  • Laikposmā no 2021. līdz 2020. gadam trīskāršot programmas esošo budžetu;
  • Veicināt tādu nelabvēlīgā situācijā esošo dalībnieku iesaisti, kuriem ikdienā ir mazāk iespēju. Īpašs atbalsts jānovirza valodu apmācībai, administratīvam atbalstam vai e-mācību iespējām;
  • Attīstīt profesionālās izcilības centrus - starpvalstu platformas, kas nodrošinās kvalitatīvu profesionālo apmācību, lai cilvēki varētu attīstīt noderīgas prasmes noteiktās nozarēs;
  • Nodrošināt lielāku līdzfinansējumu un savienojamību ar citām Eiropas programmām.

13. martā Parlaments piekrita atbalstīt nepārtrauktu finansējuma piešķiršanu visiem pašreizējiem Erasmus + mācību mobilitātes pasākumiem, arī gadījumā, ja Apvienotā Karaliste bez vienošanās izstāsies no ES.


Kas ir Erasmus+?

Erasmus+ ir ES programma, kas atbalsta izglītības, profesionālās apmācības, jaunatnes un sporta jomas Eiropā. Izveidota kā studentu apmaiņas programma 1987. gadā, kopš 2014. gada programma piedāvā mobilitātes un izaugsmes iespējas visu vecuma grupu skolotājiem, praktikantiem un brīvprātīgajiem.

Pēdējo 30 gadu laikā Erasmus+ programmā ir piedalījušies vairāk nekā 9 miljoni cilvēku, un tikai 2017. gadā programma sniedza atbalstu gandrīz 800 000 cilvēku. Programmas ģeogrāfiskais tvērums ir paplašinājies no 11 valstīm 1987. gadā līdz 33 valstīm pašreiz (visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina). Programma ir atvērta partnervalstīm visā pasaulē.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju, katram trešajam Erasmus+ praktikantam tiek izteikts darba piedāvājums uzņēmumā, kur tika izieta prakse. Pieejamie dati liecina, ka piecus gadus pēc mācību pabeigšanas, to jauniešu bezdarba līmenis, kas mācījušies vai izgājuši praksi ārzemēs, ir par 23% zemāks nekā vienaudžiem, kas mobilitātes pasākumos nepiedalījās.


Kā pieteikties?

Programma Erasmus+ sniedz iespējas jebkura vecuma cilvēkiem un organizācijām visā pasaulē. Tomēr, ņemot vērā programmas sadaļu, kurai vēlaties pieteikties, sagatavošanas un pieteikšanās procedūra var būt atšķirīga. Ar plašāku informāciju par pieteikšanās procedūru var iepazīties šeit.


Radošā Eiropa

28. martā Parlaments apstiprināja prioritātes vēl vienai nozīmīgai ES programmai kultūras nozarē - Radošā Eiropa. Programmas mērķis ir palielināt atbalstu mākslinieku mobilitātes veicināšanai, veicināt digitālo tehnoloģiju efektīvāku izmantošanu un darbu izplatīšanu.