Kopīgot šo lapu: 

Vai esi kādreiz aizdomājies, cik lielu CO2 emisiju apjomu rada automašīnās? Vai elektriskie transportlīdzekļi tiešām ir videi draudzīgāka alternatīva? Vairāk informācijas - mūsu infografikā.

Gandrīz 30% no ES kopējā CO2 emisiju apjoma rada transporta nozare, 72% no kuriem rada autotransports. Kā vienu sadaļu no kopējiem centieniem samazināt CO2 emisijas, ES ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam samazināt transporta radītās emisijas apjomu par 60% salīdzinot ar 1990. gada līmeni.


Transporta radītais emisiju apjoms pieaug

Noteikto mērķi tomēr nebūs viegli sasniegt, jo emisiju samazināšanas tempi transporta sektorā ir palēninājušies. Citās nozarēs kopš 1990. gada emisijas turpina samazināties, bet šobrīd cilvēku skaits, kas kļūst mobilāki, arvien pieaug, tāpēc transporta jomā radīto CO2 emisiju apjoms attiecīgi pieaug.

Palēninājums tiek novērots arī centienos uzlabot jauno automobiļu degvielas patēriņa efektivitāti. Pēc vairāku gadu samazinājuma, 2017. gadā reģistrētās jaunās automašīnas radīja CO2 izmešu uz vienu nobraukto kilometru vidēji par 0,4 gramiem vairāk nekā 2016. gadā.

Lai apturētu šīs tendences tālāko attīstību, ES paredz jaunus CO2 emisiju mērķus, kuru uzdevums ir samazināt jauno vieglo automobiļu un mikroautobusu radīto kaitīgo emisiju apjomu. EP deputāti 27. marta plenārsēdē apstiprināja jaunos noteikumus. 18. aprīlī deputāti apstiprināja priekšlikumu līdz 2030. gadam samazināt kravas automobiļu radīto CO2 emisiju apjomu par 30% salīdzinot ar 2019. gada emisiju līmeni.CO2 izmešu apjoma izmaiņas katrā no sektora jomām (1990.-2016.g.).  

Autotransports ir lielākais piesārņotājs

Pasažieru transporta eksploatācijā radītais CO2 emisiju apjoms ievērojami atšķiras atkarībā no transporta veida. Pasažieru automobiļi ir galvenais piesārņotājs, kas veido 60,7% no kopējā autotransporta radītā CO2 emisiju apjoma Eiropā.

Tajā pašā laikā jaunāko automobiļu rādītāji var tos ierindot starp tīrākajiem transporta veidiem, tikai gadījumā, ja vienā automobilī tiek pārvadāti vairāki cilvēki, nevis vadītājs bez pasažieriem.

Ar vidējo rādītāju 1,7 pasažieri, kurus pārvadā vienā automobilī, citi transporta veidi, piemēram, autobusi, šobrīd ir tīrākas alternatīvas Eiropā.

Pasažieru automobiļi ir veido 60% no kopējā transporta radītā CO2 emisiju apjoma Eiropā.  

Elektriskie automobiļi kļūst populārāki, bet vai tie ir videi draudzīgāki?

Ir divi veidi, kā samazināt automobiļu radītās CO2 emisijas apjomu: padarīt transportlīdzekļus efektīvākus vai mainīt izmantojamo degvielu. Šodien lielākā daļa automašīnu Eiropā kā degvielu izmanto benzīnu (52%); tomēr elektrība iegūst arvien vairāk piekritēju.

Neraugoties uz elektromobiļu salīdzinoši nelielo tirgus daļu (tie sastāda aptuveni 1,5% no jauno reģistrēto pasažieru automobiļu kopējā skaita), pēdējo gadu laikā jauno elektrisko automobiļu reģistrāciju skaits ES nepārtraukti palielinās. Elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru pārdošana ES 2017. gadā palielinājusies par 51% salīdzinot ar 2016. gada rādītājiem.

Atbildot uz jautājumu ‘’Cik liels ir CO2 emisiju apjoms, ko rada automašīna?’’, jāņem vērā ne tikai radīto CO2 emisiju daudzums braukšanas laikā, bet arī emisiju apjoms, ko rada automobiļa ražošanas process un iznīcināšana.

Elektrisko automobiļu ražošana un iznīcināšana ir videi mazāk draudzīga salīdzinot ar automašīnām, kas aprīkotas ar iekšdedzes dzinējiem. Papildus tam, elektrisko transportlīdzekļu saražoto emisiju kopējais līmenis ir atkarīgs no tā, kādā veidā ir ražota elektroenerģija.

Tomēr, ņemot vērā vidējo ražotās un izmantotās enerģijas kombināciju Eiropā, elektriskie automobiļi jau ir videi draudzīgāki nekā automašīnas, kas izmanto benzīnu. Paredzams, ka nākotnē atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars palielināsies, kas veicinās elektromobiļu ražošanas attīstību un padarīs tos vēl vairāk videi draudzīgākus.

Automobiļu radītās emisijas pēc degvielas veidiem un elektriskiem automobiļiem.  

ES darbības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Saskaņā ar Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņu problēmu risināšanu, ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu par vismaz 40% visās ekonomikas nozarēs salīdzinot ar 1990. gada līmeni.

Papildus noteiktajiem automašīnu emisiju samazināšanas mērķiem, EP deputāti ir pieņēmuši sekojošus pasākumus, lai nodrošinātu ES apņemšanās izpildi:


Vairāk par ES paveikto virzībā uz CO2 emisiju samazināšanas mērķiem – mūsu infografikā.