Kopīgot šo lapu: 

Starptautiskās aviācijas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms pēdējos divdesmit gados ir vairāk nekā dubultojies. Kāda situācija ir kuģniecības nozarē? Aicinām ieskatīties infografikā.

Kaut arī starptautiskā aviācija un kuģniecība katra rada mazāk nekā 3,5% no kopējā ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma, šīs divas transporta nozares ir divi no visstraujāk augošajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju avotiem, kas veicina klimata pārmaiņu paātrināšanos.

Tas, galvenokārt, ir saistīts ar rekordlielu pārvadājumu apjomu pieaugumu, ko veicina gan pieaugošais pasažieru skaits, gan tirdzniecības apgrozījums. Šīs nozares tikai nesen kļuva par daļu no centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu gan ES, gan pasaules līmenī.

Rezolūcijā, kas tika pieņemta pirms šobrīd Madridē notiekošās Klimata pārmaiņu konferences (COP25), Eiropas Parlaments prasīja lielāku mērķu izvirzīšanu attiecībā uz aviācijas un kuģniecības radīto emisiju samazināšanu, piemēram, stiprinot pasākumus, kuri ir balstīti uz tirgus principiem, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu.

Aicinām iepazīties ar svarīgākiem faktiem un statistiku klimata pārmaiņu jomā ES.

Transporta nozares radītās emisijas.  

Visstraujāk augošie siltumnīcefekta gāzu emisiju avoti

Starptautiskās aviācijas un kuģniecības nozaru radītās emisijas pēdējos divdesmit gados ir palielinājušās par gandrīz 130% un 32% attiecīgi. Tas ir straujākais pieaugums visā transporta sektorā - vienīgajā jomā, kur emisiju apjoms ir pieaudzis kopš 1990. gada.

Neskatoties uz uzlabojumiem degvielas patēriņā, paredzams, ka lidmašīnu emisiju apjoms 2050. gadā būs 7 - 10 reizes lielāks salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Kuģniecības nozarē savukārt prognozēts, ka radīto emisiju apjoms palielināsies par 50% līdz 250%.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju attīstība nozaru dalījumā.  

Gaisa un jūras satiksme pieaug

Aviācijas un kuģniecības nozares radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas lielākoties ir izraisījis satiksmes pieaugums. Aviopasažieru skaits ES kopš 1993. gada ir trīskāršojies, un pēdējās divās desmitgadēs ir ievērojami pieaudzis arī starptautiskās jūras tirdzniecības apjoms.

Pieaugošās bažas par vides aizsardzību varētu pamudināt cilvēkus pievērst vairāk uzmanību sava transporta veida radītam oglekļa dioksīda emisijas daudzumam. Saskaņā ar Eirobarometra aptauju tikai nedaudz vairāk kā katrs desmitais apgalvo, ka pievērš uzmanību izmantotā transporta radītajai oglekļa dioksīda pēdai.

Uzziniet, cik daudz CO2 emitē jūsu lidojums.

Gaisa satiksmes pasažieru skaita pieaugums ES.  

Kas tiek darīts, lai cīnītos ar aviācijas un kuģniecības darbību radītām emisijām?

ES ir veikusi pasākumus, lai samazinātu aviācijas nozares radītās emisijas, izmantojot ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Papildus tam, Parlaments vēlas šajā sistēmā iekļaut arī jūrniecības nozari. Šobrīd, saskaņā ar ES un starptautiskiem noteikumiem, lielo kuģu īpašniekiem pienākums ir sniegt informāciju par kuģu radītajām CO2 emisijām un degvielas patēriņu.


ES sadarbojas arī ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, lai īstenotu pasākumu, kurš ir balstīts uz tirgus principiem, pazīstamu kā Corsia, ar kuru aviosabiedrības varētu kompensēt emisijas, ieguldot zaļajos projektos, piemēram, stādot kokus.