Vismaz 1,4 miljardi eiro ES katastrofu pārvarēšanai 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES civilās aizsardzības mehānismam 2021.- 2027. gadam ir nepieciešams nodrošināt pienācīgu finansējumu vismaz 1,4 miljardu eiro apmērā, norāda EP deputāti.

Ar aizsardzības mehānisma starpniecību ES koordinēja palīdzības sniegšanu Albānijas Republikai zemestrīces un plūdu seku novēršanai.  

Civilās aizsardzības mehānisms palīdz ES valstīm reaģēt uz ārkārtas situācijām un katastrofām. Tas tiek aktivizēts, lai sniegtu palīdzību zemestrīcēs, ugunsgrēkos, plūdos un pavisam nesen – lai evakuētu ES iedzīvotājus no Ķīnas, kurus skāra koronavīrusa uzliesmojums.

EP Vides komiteja (ENVI) 2020. gada 5. marta balsojumā norādīja, ka ES civilās aizsardzības mehānisma (UCPM) finansējumam 2021. - 2027. gadam vajadzētu būt vismaz 1,4 miljardu eiro apmēra, kā sākotnēji ierosināja Eiropas Komisija.

Tāpat deputāti aicināja nodrošināt lielāku skaidrību par to, kā līdzekļi tiek sadalīti starp novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas jomām. ENVI komiteja norādīja, ka ievērojami lielāka summa būtu jānovirza sagatavotības pīlāram.

ES aizsardzības mehānisms dzīvību glābšanai

 

Kopš tā izveides 2001. gadā ES civilās aizsardzības mehānisms, savstarpējās palīdzības sadarbības sistēma, tika aktivizēts vairāk nekā 330 reizes, lai reaģētu uz dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, ES un ārpus tās, piemēram, meža ugunsgrēki, plūdi, jūras piesārņojumi, zemestrīces, viesuļvētras, rūpnieciskās avārijas un krīzes situācijas, tostarp veselības krīzes.

Pašreizējā koronavīrusa uzliesmojuma kontekstā ar civilās aizsardzības mehānisma starpniecību tiek koordinēta un līdzfinasēta neatliekamās medicīniskās palīdzības piegāde Ķīnai un aizsardzības materiālu piegāde Itālijai.

Tas arī palīdzēja atgriezt ES pilsoņus no Uhaņas pilsētas apkārtnes Ķīnā un no kruīza kuģa ‘’Diamond Princess’’ Japānas ostas pilsētā Jokohamā.

Ārkārtas reaģēšanas spēju stiprināšana

 

Ja dalībvalstij nav pieejami resursi vai tās reaģēšanas kapacitāte ir ierobežota notiekošās katastrofas lielā mēroga un rādīto seku dēļ, tā ar Mehānisma starpniecību var lūgt palīdzību.

Komisija koordinē reaģēšanas pasākumus un sedz vismaz 75% no transporta un palīdzības sniegšanas izmaksām.

2019. gadā ES izveidoja jaunu Eiropas papildu resursu rezervi - RescEU, lai sniegtu tiešu palīdzību, kad dalībvalstu piešķirtie vai pieejamie resursi nav pietiekami.

Programmā 2021.-2027. gadam EP deputāti vēlas nodrošināt lielāku finansējuma apjomu sagatavotības aktivitātēm, tostarp atvēlot pietiekamus līdzekļus, lai iegādātos nepieciešamo jauno RescEU aprīkojumu un materiālus, piemēram, lidmašīnas mežu ugunsgrēku likvidēšanai, īpašus ūdens sūkņus, lauka hospitāļus un speciālo medicīnisko aprīkojumu.

Nākamie soļi

 

Pēc debatēm un balsojuma plenārsēdē par UCPM programmu 2021.- 2027. gadam Eiropas Parlaments uzsāks sarunas ar Ministru padomi.