Eiropas Parlaments ir gatavs atbalstīt pasākumus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

EP deputāti atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas izziņotos pasākumus kornavīrusa ietekmes mazināšanai. - © Stephen Davies / Adobe Stock  

Eiropas Parlaments ir apņēmies palīdzēt ES valstīm pārvarēt koronavīrusa izplatīšanos un mazināt vīrusa izraisītās slimības Covid-19 uzliesmojuma sociālekonomisko ietekmi.

Eiropas Parlamenta atbalsts


Eiropas Parlaments ārkārtas plenārsēdē apstiprināja trīs steidzamus priekšlikumus, lai palīdzētu cilvēkiem un uzņēmumiem pārvarēt Covid-19 izraisīto krīzi.

Apstiprinātie priekšlikumi:

  • Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusa pandēmiju. Šie pasākumi ir paredzēti, lai pēc iespējas ātrāk būtu pieejami 37 miljardi eiro no ES fondiem iedzīvotājiem, reģioniem un valstīm, kuras smagi skārusi koronavīrusa pandēmija. Līdzekļus novirzīs veselības aprūpes sistēmām, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, darba tirgus uzturēšanai un citām neaizsargātām ES dalībvalstu ekonomikas daļām.

Eiropas Parlamenta nostāja vēl oficiāli jāapstiprina Padomei. Pieņemtie pasākumi stāsies spēkā pēc publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pieņemtie lēmumi ir daļa no priekšlikumu kopuma Eiropas koordinētai reakcijai uz koronavīrusa pandēmiju, lai novērstu vīrusa izraisītās slimības Covid-19 negatīvo ietekmi, ko 13. martā publiskoja Eiropas Komisija.

Ar visiem atbalsta pasākumiem koronavīrusa radīto seku novēršanai var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.


Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli atzinīgi novērtēja Komisijas priekšlikumu plānotājiem atbalsta pasākumiem dalībvalstīm un Covid-19 radītās krīzes skartajiem uzņēmumiem.


EP priekšsēdētājs Sasoli apliecināja, ka Parlaments ir apņēmies pēc iespējas ātrāk šos pasākumus apstiprināt.

“Covid-19 uzliek par pienākumu visiem būt atbildīgiem un ievērot piesardzību. Pašreiz ir sarežģīta situācija mums visiem. Eiropas Parlaments turpinās darbu, lai pildītu savus pienākumus. Neviens vīruss nevar bloķēt demokrātiju,” sacīja EP priekšsēdētājs.

ES stratēģija slimības uzliesmojuma pārvaldībai

 

Starp Eiropas Komisijas ierosinātiem pasākumiem:

  • Nodrošināt veselības sistēmas ar visām nepieciešamām piegādēm, saglabājot vienotā tirgus, ražošanas un izplatīšanas ķēžu integritāti;
  • Atbalstīt cilvēkus, lai netiktu nesamērīgi ietekmēti ienākumi un samazinātas darbvietas, un novērst krīzes pastāvīgo ietekmi;
  • Atbalstīt uzņēmumus un nodrošināt, ka finanšu sektora likviditāte var turpināt atbalstīt ekonomiku;
  • Ļaut ES dalībvalstīm izlēmīgi un koordinēti rīkoties, tostarp, izmantojot atvieglotus noteikumus attiecībā uz valsts palīdzības piešķiršanu un atbalsta pasākumu īstenošanu.