“Globālā Eiropa” — 79,5 miljardi EUR attīstības atbalstam  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Paredzēts, ka ES līdz 2027. gadam ieguldīs 79,5 miljardus EUR attīstībai un starptautiskajai sadarbībai gan kaimiņvalstīs, gan citviet. Noskatieties videomateriālu, lai uzzinātu vairāk.

Eiropas Savienības 2021.–2027. gada budžetā ir iekļauta pārskatīšana attiecībā uz to, kā tā veic ieguldījumus ārpus ES valstu kopuma. Pēc 2020. gada decembrī panāktās būtiskās vienošanās ar ES valstīm Parlaments jūnija sēdē Strasbūrā balsos par fonda “Globālā Eiropa” izveidi 79,5 miljardu EUR apjomā, apvienojot vairākus spēkā esošus ES instrumentus, tostarp Eiropas Attīstības fondu. Šāda racionalizācija ļaus ES efektīvāk aizstāvēt un veicināt savas vērtības un intereses visā pasaulē un ātrāk reaģēt uz jaunām globālām problēmām.

Šis instruments nākamajos septiņos gados finansēs ES ārpolitikas prioritātes un atbalstīs ilgtspējīgu attīstību ES kaimiņvalstīs, kā arī Subsahāras Āfrikā, Āzijā, Amerikā, Klusā okeāna un Karību jūras reģionā. “Globālā Eiropa” atbalstīs projektus, kas palīdz risināt tādus jautājumus kā nabadzības izskaušana un migrācija, un popularizēs tādas ES vērtības kā cilvēktiesības un demokrātija.

Programma arī atbalstīs globālus daudzpusējus centienus un nodrošinās, ka ES spēj izpildīt savas saistības pasaulē, tostarp ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes klimata nolīgumu. Trīsdesmit procenti no programmas kopējā finansējuma tiks veltīti klimata mērķu sasniegšanai.

Vismaz 19,3 miljardi EUR ir paredzēti ES kaimiņvalstīm, un 29,2 miljardi EUR tiks ieguldīti Subsahāras Āfrikā. “Globālās Eiropas” finansējums tiks atvēlēts arī ātrai reaģēšanai, tostarp krīžu pārvarēšanai un konfliktu novēršanai. ES palielinās savu atbalstu ilgtspējīgām investīcijām visā pasaulē, izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai plus, kas piesaistīs privāto kapitālu, lai papildinātu tiešo attīstības palīdzību.

Sarunās ar Padomi Parlaments nodrošināja EP deputātu lielāku iesaistīšanos stratēģisko lēmumu pieņemšanā attiecībā uz programmu. Pēc apstiprināšanas regulu par “Globālo Eiropu” piemēros ar atpakaļejošu spēku no 2021. gada 1. janvāra.

“Globālā Eiropa” ir viena no 15 ES pamatprogrammām, ko Parlaments atbalsta sarunās par 2021.–2027. gada budžetu un Eiropas Atveseļošanas instrumentu, kas kopā ļaus Savienībai turpmākajos gados nodrošināt finansējumu vairāk nekā 1,8 triljonu EUR apmērā.

Noskatieties iepriekš minēto video, lai uzzinātu, kāda nozīme ir ES ieguldījumiem attīstībā.