ES patvēruma noteikumi: Dublinas sistēmas reforma 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Pēdējo gadu migrantu un patvēruma meklētāju pieplūdums Eiropā parādīja, ka ir nepieciešama efektīva un taisnīga Eiropas patvēruma politika. Ieskats uzlabotājā sistēmā mūsu infografikā.

ES patvēruma sistēmas reforma.  

Lai gan ievērojamās migrācijas plūsmas uz ES, kas bija novērojamas 2015. un 2016. gadā, ir samazinājušās, Eiropa, tās ģeogrāfiskā stāvokļa, dzīves līmeņa un stabilitātes dēļ, visticamāk arī turpmāk būs galamērķis patvēruma meklētājiem un migrantiem, kuri pamet savas dzīves vietas starptautisko un iekšējo konfliktu, klimata pārmaiņu un nabadzības rezultātā.

Lai veicinātu ES dalībvalstu gatavību migrantu un patvēruma meklētāju uzņemšanai, vienlaikus nodrošinot taisnīgāku atbildības sadali un lielāku solidaritāti starp ES valstīm, nepieciešams pārskatīt ES patvēruma noteikumus un, jo īpaši, Dublinas sistēmu.

Eiropas Parlaments cīnās par efektīvāku un solidāru migrantu uzņemšanas sistēmu © UNHCR/Andrew McConnell.  

Kādi ir Dublinas noteikumi?

Dublinas regula, ES patvēruma sistēmas stūrakmens, nosaka, kura ES valsts ir atbildīga par pieteikumu pēc starptautiskās aizsardzības izskatīšanu. 2017. gada 6. novembrī Eiropas Parlaments apstiprināja savu pozīciju starpinstitūciju sarunām ar ES valstu valdībām par Dublinas noteikumu pārskatīšanu.

Parlamenta ieteikumi jaunai Dublinas regulai ietver:


  • Pirmā valsts, kurā patvēruma meklētājs ierodas, vairs nebūtu automātiski atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu.
  • Patvēruma meklētāju ar ‘’reālu saikni’’ ar kādu no dalībvalstīm, jāpārceļ uz šo valsti.
  • Patvēruma meklētāji, kuriem nav ‘’reālas saiknes’’ ar kādu no dalībvalstīm, būtu taisnīgi jāsadala starp dalībvalstīm. Valstīm, kuras atsakās piedalīties patvērumu meklētāju pārdalē, varētu ierobežot piekļuvi ES fondiem.
  • Ir jāpastiprina drošības pasākumi: visus patvēruma meklētājus pēc ierašanās ir jāreģistrē, noņemot pirkstu nospiedumus un pārbaudot identitāti attiecīgās ES datubāzēs.
  • Ir jāstiprina noteikumi par nepilngadīgajiem un jāpaātrina ģimenes atkalapvienošanās procedūras.

Lai gan Parlaments bija gatavs uzsākt sarunas par Dublinas sistēmas pārskatīšanu jau kopš 2017. gada novembra, ES valstu valdības nav spējušas panākt vienošanos par nostāju attiecībā uz piedāvātiem priekšlikumiem.

Piedāvājam īsu ieskatu Parlamenta ierosinātajos grozījumos mūsu infografikā, kā arī EP Izpētes dienesta veiktajā pētījumā.

Saskaņā ar ANO Bēgļu aģentūras datiem, 2018. gadā 13,6 miljoni cilvēku tika pārvietoti vajāšanas, konfliktu vai vardarbības dēļ, tādējādi pasaulē piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku kopējam skaitam pieaugot līdz 70,8 miljoniem. 84% no pasaules kopējā bēgļu skaita tiek uzņemti jaunattīstības reģionos vai trešās pasaules valstīs.

Uzzināt par citām Parlamenta iniciatīvām un veiktiem pasākumiem, lai uzlabotu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.