Jaunais Parlamenta sasaukums un jaunais Komisijas sastāvs 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāle Strasbūrā.  

Aptuveni 200 miljoni balsstiesīgo Eiropas pilsoņu piedalījās Eiropas vēlēšanās 23. - 26. maijā, lai ievēlētu deputātus, kuri pārstāvēs viņu intereses nākamajos piecos gados.

EP Deputāti, savukārt, 2019. gada 16. jūlijā balsoja, lai ievēlētu Urzulu fon der Leienu par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju - pirmo sievieti, kas ieņem šo amatu.

Jaunievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja nekavējoties uzsāks darbu pie komisāru komandas izveides, balstoties uz komisāru amatu kandidātiem, kurus izvirzījušas dalībvalstis. Komisāru amatu kandidātu kompetences un atbilstību amatam deputāti izvērtēs uzklausīšanas sanāksmēs, kas notiks atbildīgajās Parlamenta komitejās septembra beigās un oktobrī.

Oktobra beigās, noslēdzot komisāru amatu kandidātu uzklausīšanu, deputāti balsos par Komisāru kolēģiju kopumu.

Eiropas Komisijas un tās priekšsēdētājas leģitimitāte balstās uz Eiropas Parlamenta leģitimitāti un tā deputātu demokrātisko ievēlēšanu.

Aicinām iepazīties ar Eiropas vēlēšanu rezultātiem un jaunā Parlamenta politisko sastāvu.

2019. gada 2. jūlijā darbu uzsāka Eiropas Parlamenta 9. sasakums.  

Jaunais Parlaments 

Jaunievēlētā parlamenta pirmā sēde notika no 2. līdz 4. jūlijam Strasbūrā 

Devītā sasaukuma Parlamenta pirmajā plenārsēdē deputāti ievēlēja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju uz 2,5 gadu termiņu. Deputāti ievēlēja arī 14 priekšsēdētāja vietniekus, piecus kvestorus un vienojās par parlamentāro komiteju skaitlisko sastāvu. Deputātu sadalījumu pa komitejām plenārsesijas laikā nosauca politiskās grupas. Savās pirmajās sēdēs jūlijā katra komiteja ievēlēja priekšsēdētāju un ne vairāk kā četrus priekšsēdētāja vietniekus.

Eiropas Komisijas centrālā ēka Briselē.  
Komisāru kandidātiem ir jāiztur stingra parlamentārā pārbaude.  

Komisāra amatu kandidātu uzklausīšanas 

Paredzēts, ka komisāru publiskās uzklausīšanas notiks septembrī un oktobrī 

Padome, sadarbībā ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, balsoties uz dalībvalstu izvirzītiem kandidātiem, pieņem sarakstu ar komisāru kandidātiem. Komisāra amata kandidāti uzstājas Parlamenta komitejās atbilstīgi kandidātu paredzamajai atbildības jomai. Komiteju uzklausīšanās deputāti iztaujās amata kandidātu, lai izvērtētu kandidāta īpašās zināšanas un kompetences, nosakot viņa piemērotību izvirzītajam amatam.

Parlamentam vienā balsojumā jāapstiprina pilnais Komisijas sastāvs.  

Eiropas Komisijas apstiprināšana 

Kad Parlaments ir apstiprinājis Komisijas priekšsēdētāju un komisāru kolēģiju, tos oficiāli ieceļ Eiropas Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 

Pēc tam, kad ievēlētais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs ir iepazīstinājis deputātus ar komisāru kolēģijas sastāvu un tās darba programmu, Parlamentam vienā balsojumā jāapstiprina pilns Komisijas sastāvs, ietverot Komisijas priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos. Lēmums tiek pieņemts, deputātiem balsojot pēc saraksta, ar nodoto balsu vairākumu.