Jaunais Parlamenta sasaukums un jaunais Komisijas sastāvs 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāle Strasbūrā.  

Aptuveni 200 000 000 balsstiesīgo Eiropas pilsoņu piedalījās Eiropas vēlēšanās 23. - 26. maijā, lai ievēlētu deputātus, kuri pārstāvēs viņu intereses nākamajos piecos gados.

EP Deputāti, savukārt, 2019. gada 16. jūlijā balsoja, lai ievēlētu Urzulu fon der Leienu par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju - pirmo sievieti, kas ieņem šo amatu.

Jaunievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja nekavējoties uzsāka darbu pie komisāru komandas izveides, balstoties uz komisāra amata kandidātiem, kurus izvirzījušas dalībvalstis. Komisāra amata kandidātu kompetences un atbilstību amatam deputāti izvērtēja atklātās uzklausīšanās, kas notika atbildīgajās Parlamenta komitejās no septembra beigām līdz novebra vidum.

Noslēdzot komisāru amatu kandidātu uzklausīšanu, 27. novembrī deputāti balsojot apstiprināja Komisāru kolēģiju.

Eiropas Komisijas un tās priekšsēdētājas leģitimitāte balstās uz Eiropas Parlamenta leģitimitāti un tā deputātu demokrātisko ievēlēšanu.

Aicinām iepazīties ar Eiropas vēlēšanu rezultātiem un jaunā Parlamenta politisko sastāvu.

2019. gada 2. jūlijā darbu uzsāka Eiropas Parlamenta 9. sasakums.  

Jaunais Parlaments 

Jaunievēlētā parlamenta pirmā sēde notika no 2. līdz 4. jūlijam Strasbūrā 

Devītā sasaukuma Parlamenta pirmajā plenārsēdē deputāti ievēlēja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju uz divarpus gadu termiņu. Deputāti ievēlēja arī 14 priekšsēdētāja vietniekus, piecus kvestorus un vienojās par parlamentāro komiteju skaitlisko sastāvu. Deputātu sadalījumu pa komitejām plenārsesijas laikā nosauca politiskās grupas. Savās pirmajās sēdēs jūlijā katra komiteja ievēlēja priekšsēdētāju un ne vairāk kā četrus priekšsēdētāja vietniekus.

Eiropas Komisijas centrālā ēka Briselē.  
Komisāru kandidātiem ir jāiztur stingra parlamentārā pārbaude.  

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanas 

Komisāru kandidātu atklātas uzklausīšanas notika no septembra līdz novembrim 

Padome, sadarbībā ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, balsoties uz dalībvalstu izvirzītiem kandidātiem, pieņem sarakstu ar komisāru kandidātiem. Komisāra amata kandidāti uzstājas Parlamenta komitejās atbilstīgi kandidātu paredzamajai atbildības jomai. Komiteju uzklausīšanās deputāti iztaujā kandidātu, lai izvērtētu kandidāta īpašās zināšanas un kompetences, nosakot viņa piemērotību izvirzītajam amatam.

Parlamentam vienā balsojumā jāapstiprina jaunās Komisijas sastāvs.  

Eiropas Komisijas apstiprināšana 

Kad Parlaments ir apstiprinājis Komisijas priekšsēdētāju un komisāru kolēģiju, tos oficiāli ieceļ Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu 

Pēc tam, kad ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ir iepazīstinājusi deputātus ar komisāru kolēģijas sastāvu un tās darba programmu, Parlamentam vienā balsojumā jāapstiprina Komisijas sastāvs, ietverot Komisijas priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos. Lēmums tiek pieņemts, deputātiem balsojot pēc saraksta, ar nodoto balsu vairākumu.