Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas 
Parlamenta loma Komisijas augstā amata apstiprināšanā 

ES lietas  Atjaunināts: 
 
Izveidots:   

Parlamentam ir nozīmīga loma Eiropas Komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanā.

Raksti 

Videomateriāli